Hỏi: Tôi có hộ khẩu ở Nghệ An và sắp tới lấy chồng có hộ khẩu Hà Nội. Vậy cần chuẩn bị giấy tờ gì và thủ tục nhập sổ hộ khẩu ra sao? (Quế Anh, Nghệ An) 

Trả lời:

Căn cứ Điều 20 Luật cư trú 2006, điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố (TP) trực thuộc Trung ương khi được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.
 • Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột.
 • Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.
 • Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.
 • Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột.
 • Ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đủ điều kiện nhập khẩu ở Hà Nội.

Bước 1: Làm thủ tục chuyển khẩu

Căn cứ điều 28 Luật cư trú 2006, Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau:

 • Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.
 • Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của TP trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Hồ sơ xin chuyển khẩu gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu); Sổ hộ khẩu.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ để nhập hộ khẩu mới

 • Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại công an huyện, quận, thị xã.
 • Hồ sơ đăng ký thường trú gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Bản khai nhân khẩu; Giấy chuyển hộ khẩu (theo mẫu); Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các mối quan hệ theo quy định (giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu của gia đình nhà chồng).
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp sổ hộ khẩu cho người đăng ký thường trú. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoa Liên (Tổng hợp)