Hỏi: Công ty của tôi chuẩn bị nhập từ nước ngoài về một lô ôtô chưa qua sử dụng. Tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì để đăng ký kiểm tra chất lượng ôtô nhập khẩu mới? (Quang Hưng, Hà Nội)

Trả lời:

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô nhập khẩu như sau:

 • Đối với ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe.
 • Đối với ôtô chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra đối với từng lô xe nhập khẩu. Mẫu ôtô đại diện cho từng kiểu loại ôtô trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần 12 loại giấy tờ để chuẩn bị hồ sơ để đăng ký kiểm tra đối với 1 ôtô nhập khẩu chưa qua sử dụng:

 1. Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu theo mẫu.
 2. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nước ngoài cấp cho từng ôtô.
 3. Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu.

Và bản sao của các giấy tờ:

 1. Giấy chứng nhận (GCN) chất lượng kiểu loại ôtô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài.
 2. GCN kiểu loại linh kiện của lốp, gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng phía trước, kính được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 3. Tài liệu kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nước ngoài đối với nhà máy sản xuất ra kiểu loại ôtô còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài.
 4. Hóa đơn thương mại.
 5. Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất (cho kiểu loại chứng nhận lần đầu).
 6. Tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật xe của nhà sản xuất.
 7. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy; số, ngày, tháng, năm của Tờ khai đối với hồ sơ điện tử.
 8. Báo cáo thử nghiệm khí thải.
 9. Báo cáo thử nghiệm an toàn.

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng ký kiểm tra xe thực tế mà doanh nghiệp nhập khẩu không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo hồ sơ đăng ký để kiểm tra, cơ quan kiểm tra sẽ tạm thời dừng các thủ tục chứng nhận với hồ sơ đó. Để được kiểm tra thì doanh nghiệp phải làm các thủ tục đăng ký lại từ đầu.

Hồng Hoa (Tổng hợp)