Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 ngày 12/8, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn.

Hiện đã có 11 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn. Độc giả có thể nhấp vào link “Xem tại đây” để xem thông tin điểm chuẩn các trường đại học dưới đây.

STT Mã trường Tên trường Điểm chuẩn
1 QHI Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
2 QHT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
3 QHE Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
4 QHF Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
5 QHL Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
6 QHS Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
7 QHQ Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) Xem tại đây
8 MTC Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Xem tại đây
9 MTH Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Xem tại đây
10 MTS Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM Xem tại đây
11 LPS Trường Đại học Luật TP.HCM Xem tại đây

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn.

Văn Nhanh

Xem thêm: