Chơi cờ là một hoạt động giải trí cao cấp. Cờ tướng 32 quân, bàn cờ nho nhỏ, Sở hà Hán giới, đỏ đen đối đầu, gió giật mây vần, khó mà đoán định, ẩn chứa bên trong là đạo lý tiến thoái tồn vong, lại có biết bao huyền diệu âm dương. Dưới đây là thế tàn cuộc của 2 quân phân thắng bại, xin mời mọi người cùng chỉ giáo.

Ảnh trên Facebook.