Đảng viên Đảng Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho biết gói giải cứu COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt của nhiều người và “giết chết” việc làm.

“Các đảng viên Đảng Dân chủ đang gấp rút thông qua dự luật chi tiêu gần 2 nghìn tỷ USD, ban hành các gói cứu trợ cho các chính phủ các tiểu bang cấm công dân của họ, và các chính sách cấp tiến sẽ phá hủy công ăn việc làm, cũng như làm tăng chi phí sinh hoạt cho tầng lớp lao động Mỹ”, Dân biểu Jason Smith cho biết trong một tuyên bố với Fox News.

“COVID-19 là cái cớ hơn là mục đích đằng sau những gì Đảng Dân chủ đang đề xuất. Cách tiếp cận của họ là kế hoạch sai lầm, sai thời điểm, vì tất cả những lý do sai lầm”, ông nói.

Ông đang đề cập đến một dự luật dài 591 trang, được công bố vào ngày 19/2, bao gồm 1.400 USD chi trả cho những người kiếm được ít hơn 75.000 USD mỗi năm cũng như 400 USD trợ cấp thất nghiệp liên bang. Nó cũng sẽ bao gồm việc tăng lương tối thiểu liên bang lên 15 USD mỗi giờ.

Các điều khoản khác bao gồm hơn 300 tỷ USD cho chính quyền tiểu bang và địa phương, 130 tỷ USD tài trợ cho trường học, và 19,1 tỷ USD cho chính quyền tiểu bang và địa phương dưới dạng hỗ trợ nhà ở.

Đảng Dân chủ dự kiến ​​sẽ thông qua biện pháp này vào cuối tháng Hai, theo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

“Ít hơn 1% của hóa đơn cứu trợ COVID sẽ thực sự được dùng cho việc phát triển và phân phối vắc-xin. Khi ưu tiên hàng đầu chiếm một phần nhỏ như vậy trong tổng chi tiêu, nó chỉ cho thấy hóa đơn chi tiêu này khổng lồ (và cồng kềnh một cách không cần thiết) như thế nào”, Dân biểu Nicole Malliotakis viết trên Twitter vào ngày 20/2.

Nếu biện pháp này không được thông qua, trợ cấp thất nghiệp liên bang có thể chấm dứt đối với hàng triệu người Mỹ bị mất việc làm do các lệnh đóng cửa do các chính quyền địa phương và tiểu bang khác nhau khởi xướng trong năm qua. Khoản bổ sung thất nghiệp liên bang 300 USD mỗi tuần và một điều khoản mở rộng dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 14/3, theo The Epoch Times.