Chính quyền thành phố Bắc Kinh để thực hiện phương hướng chung “ba phân phối” thúc đẩy “tất cả cùng giàu”, gần đây đã đưa ra “dự thảo về quy định cho thuê nhà ở” để sử dụng “Giá Thuê Hướng dẫn” nhằm hạn chế việc tăng tiền thuê nhà. Về vấn đề này, Tổng biên tập tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh”. Về điều này, chuyên gia bình luận chính trị Trung Quốc Hồ Bình nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nếu thực sự muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, trên thực tế, có nhiều cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả hơn, nhưng tất nhiên, ĐCSTQ sẽ không làm điều đó.

Ông Hồ Bình tin rằng chính phủ kiểm soát giá và tiền thuê nhà ở, bao gồm hạn chế tăng giá, v.v. Nó chỉ nên áp dụng đối với nhà do chính phủ xây dựng và thuộc sở hữu của chính phủ, được gọi là “nhà cho thuê công” và “việc áp dụng nó cho chủ sở hữu tư nhân là không đúng. Việc thuê và tăng giá nhà cho thuê tư nhân phải do chủ sở hữu tư nhân quyết định, và chính phủ không thể can thiệp hoặc áp đặt các quy định. Sự can thiệp của chính phủ đôi khi dường như để chăm sóc những người thuê nhà nghèo, nhưng nó làm tổn hại đến lợi ích của chủ sở hữu nhà tư nhân”. 

Ông Hồ Bình cho rằng, hiện chính quyền Trung Quốc đã phát hiện ra rằng do thiên tai, nhân họa và dịch bệnh nên nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, người nghèo là nạn nhân đầu tiên cần trợ cấp. Đáng lẽ có thể lấy ra từ ngân sách chính quyền lại kêu gọi quyên góp và nó đã trở thành một sự phân bổ bắt buộc. Với việc quy định giá nhà cũng vậy, để làm cho nhà ở có giá cả phải chăng cho người nghèo, chính phủ nên sửa chữa và xây dựng thêm cái gọi là “nhà cho thuê công” và “nhà cho thuê giá rẻ”, và bảo đảm rằng “nhà cho thuê công” và “nhà giá rẻ” luôn sẵn có cho những với thu nhập thấp hơn chứ không phải bắt người cho thuê chịu chịu một phần như việc quyên góp từ thiện.

Ông Hồ Bình nói rằng vấn đề lớn nhất của sự chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc chính là cái gọi là “phân phối thứ cấp”, rất khác với “phân phối thứ cấp” mà các nước khác sử dụng.

Tất cả các quốc gia tham gia vào nền kinh tế thị trường, vì vậy họ phải sử dụng “phân phối thứ cấp” để giảm khoảng cách giàu nghèo. Cái gọi là “phân phối thứ cấp” có nghĩa là chính phủ thu thuế, thu thêm thuế và nhiều tiền hơn từ người giàu, sau đó dùng một phần tiền để trợ cấp cho người nghèo. Bằng cách này, khoảng cách giàu nghèo được giảm bớt và tất cả các nước đều làm như vậy. Nhưng vấn đề “phân phối thứ cấp” của ĐCSTQ không giống như ở các nước khác. Nó không làm giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, mà làm tăng và mở rộng khoảng cách giàu nghèo. 

Bởi vì hầu hết các điển hình của cái gọi là “phân phối thứ cấp” của Trung Quốc là ngoại trừ các quan chức ra. Ngoài tiền lương thật ra không quá khác so với người thường, họ nhận được nhiều lợi ích cao bất thường khác. Các căng tin của các quan chức có chất lượng tốt và rẻ đến khó tin. Nhà ở cán bộ có chất lượng cao, vị trí đẹp, giá đặc biệt rẻ. Những khoản trợ cấp này lẽ ra được trao cho người nghèo, nhưng cuối cùng thì tất cả các khoản trợ cấp đều thuộc về các quan chức.

Đấy còn chưa nói đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế là tiêu biểu nhất. Muốn ở bệnh viện cao cấp thì đa số người dân là không đủ điều kiện, người giàu thì phải chi nhiều hơn, số tiền nhiều kinh ngạc, nhưng đối với quan chức thì có thể dựa vào cấp bậc của họ. Và những người có chức vụ cao có thể được hưởng một phần, không mất phí khi chữa trị ở bệnh viện cao cấp nhất, tức là bảo hiểm y tế là điều rõ ràng nhất cho thấy lợi ích cao cho các quan chức không dựa trên phân phối bình thường.

ĐCSTQ gần đây đã liên tục đàn áp các doanh nhân giàu có.Tổng Bí thư Tập Cận Bình thậm chí còn tuyên bố rằng nó sẽ thúc đẩy “tất cả cùng giàu” thông qua “ba phân phối”. Trong bối cảnh này, chính quyền thành phố Bắc Kinh thực hiện các chính sách hạn chế tăng tiền thuê nhà. Ông Hồ Bình nói rằng “phân bổ ba lần” của Trung Quốc buộc người giàu quyên góp; chính sách cho thuê nhà hiện tại là buộc chủ sở hữu các ngôi nhà tư nhân quyên góp làm tổn hại đến lợi ích của họ và cung cấp một số trợ cấp cho người nghèo. Mấu chốt của vấn đề là sự can thiệp và phá hủy nghiêm trọng thị trường. Nếu ĐCSTQ thực sự muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thì nó thực sự rất đơn giản, đó là cắt một số phúc lợi siêu cao mà các quan chức ĐCSTQ không nên nhận, thì người nghèo sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều.

Ông Hồ Bình nói, bằng cách này, bạn có thể thấy rằng có một số lĩnh vực lớn trong cuộc sống, bao gồm thực phẩm, nhà ở, điều trị y tế và lương hưu. Các quan chức sử dụng “phân phối thứ cấp” để thu thuế thông qua chính phủ. Thay vào đó, họ tự vỗ béo mình. Muốn giảm khoảng cách giàu nghèo thì rất đơn giản, chỉ cần cắt bớt một số quyền lợi siêu cao của những quan chức này mà lẽ ra họ không được hưởng thì cuộc sống của người nghèo sẽ dễ dàng hơn.