Ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị WeWork, một công ty cung cấp không gian làm việc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại tập đoàn SoftBank của Nhật Bản khi cho rằng SoftBank nên hoàn thành lời hứa về việc mua cổ phiếu của công ty.

“SoftBank không chỉ có nghĩa vụ phải hoàn thành lời hứa mua cổ phiếu như được nêu chi tiết trong Thỏa thuận giao dịch chính, với các lý do để không cố gắng thực hiện, là không phù hợp và không trung thực”, Ủy ban cho biết trong một tuyên bố hôm 22/3.

Đáp lại, SoftBank cho biết họ có khả năng sẽ bỏ qua việc mua cổ phiếu nếu như buộc phải có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với WeWork, trách nhiệm này không ảnh hưởng đến cam kết của SoftBank đối với WeWork hoặc về khả năng tài chính của doanh nghiệp.

“SoftBank đã thông báo cho các cổ đông rằng tất cả các điều kiện kết thúc thỏa thuận phải được thỏa mãn trước khi việc mua cổ phiếu được hoàn thành”, một phát ngôn viên của SoftBank cho biết.

“Cho đến bây giờ, chúng vẫn chưa được thực hiện”.

Reuters đưa tin hôm 17/3 rằng, SoftBank đang xem xét rút khỏi giá thầu 3 tỷ USD về việc mua thêm cổ phần tại WeWork, bởi vì họ cảm thấy công ty chia sẻ không gian văn phòng đã không đáp ứng các điều kiện cho thỏa thuận này.

Theo Reuters
Thiện Lan dịch và biên tập