Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang tìm cách mở rộng các vụ phá thai được tài trợ bằng tiền thuế thông qua dự luật chi tiêu mới trong nỗ lực chấm dứt sự đóng cửa một phần chính phủ Mỹ.

Bổ sung mới này, được gọi là Đạo luật Đánh giá Hợp nhất năm 2019, sẽ bãi bỏ lệnh cấm tạm thời của các cơ quan phi chính phủ trong việc cung cấp phá thai như một hình thức kế hoạch hóa gia đình ở nước ngoài.

Được biết đến trước đây là Chính sách của Thành phố Mexico, điều khoản này hiện được gọi là Chính sách bảo vệ cuộc sống trong Chính sách hỗ trợ y tế toàn cầu và được Tổng thống Donald Trump lập ra ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017. Những người ủng hộ quyền phá thai chỉ đề cập đến điều khoản này như là theo “luật lệ bịt miệng” toàn cầu của người Viking, theo Breitbart. Chính sách được Tổng thống Trump khôi phục, lấy tiền tài trợ của Hoa Kỳ từ bất kỳ thủ tục phá thai ở nước ngoài nào – do đó rút tiền từ Tổ chức Cha mẹ có Kế hoạch Quốc tế (IPP).

Tân Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các đảng viên Dân chủ không lãng phí thời gian để đưa chương trình phá thai vào trong cuộc bỏ phiếu được ấn định trong ngày đầu tiên của Nghị viện mới.

Washington Examiner tuyên bố rằng, Dự luật cũng sẽ tăng khoản tài trợ thêm 5 triệu đô la cho Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNPF), lên 37,5 triệu đô la. Các tổ chức chống phá thai phản đối chương trình này vì nó thúc đẩy tham gia phá thai cưỡng chế và triệt sản không tự nguyện. Trước đây, Tổng thống Trump đã cắt 32,5 triệu đô la tài trợ từ UNPF, trong đó Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn thứ tư của họ.

Nhiều nhóm ủng hộ sự sống đã kêu gọi Nghị viện không thông qua dự luật này:

“Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã có một lập trường táo bạo bảo vệ sự sống bằng cách ngăn chặn hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài được sử dụng để thúc đẩy phá thai ở nước ngoài. Dự luật chi tiêu của Hạ viện sẽ bãi bỏ chính sách ủng hộ sự sống thành công này, khiến người nộp thuế đồng lõa trong việc xuất khẩu phá thai và hủy diệt vô số trẻ em chưa sinh ra trên toàn thế giới. Điều này là vô lương tâm và chúng tôi phản đối dự luật theo các điều khoản mạnh mẽ nhất”, theo Susan B. Anthony List.

Kristen Hawkins, Chủ tịch Hội sinh viên vì sự sống của Mỹ, đã yêu cầu cả hai đảng từ chối tài trợ mới cho phá thai trong ngân sách Hoa Kỳ, theo đó sẽ trả tiền cho phá thai trên toàn thế giới, và từ chối bất kỳ khoản tài trợ mới nào cho phá thai tại nhà.

Thay vì tài trợ cho bức tường để bảo vệ người dân và đất nước, đảng Dân chủ lại muốn lấy tiền của người đóng thuế Hoa Kỳ để tài trợ cho việc phá thai trên toàn thế giới.

Mỹ Khánh