Để có thể đạt được mục tiêu giáo dục tiểu học và trung học phổ thông toàn cầu vào năm 2030, thế giới cần phải có thêm gần 69 triệu giáo viên mới nữa.

Đó là thống kê được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa ra mới đây nhân Ngày Nhà giáo Thế giới 5/10, trong đó cho biết năm 2030 là thời hạn cuối của Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

“Toàn bộ hệ thống giáo dục đang chuẩn bị cho bước phát triển mạnh để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững lần thứ tư vào năm 2030,” Viện Thống kê UNESCO cho biết.

Tuy nhiên, sự phát triển này phụ thuộc vào việc có đủ giáo viên và lớp học để dạy được một lượng học sinh vừa phải, chứ không phải những lớp có tới 60-70 học sinh hay thậm chí nhiều hơn như hiện nay.

Mục tiêu Phát triển bền vững lần thứ 4 kêu gọi đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng, trong đó cũng yêu cầu phải có đội ngũ giáo viên có trình độ cao hơn, và cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ cộng đồng quốc tế để đào tạo giáo viên ở các nước đang phát triển.

According to the UIS data, sub-Saharan Africa has the largest teacher gap and the region will need about 17 million primary and secondary teachers by 2030.

Theo UNESCO, khu vực tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi là nơi thiếu giáo viên trầm trọng nhất 70% số quốc gia ở khu vực này thiếu giáo viên cấp tiểu học, 90% thiếu giáo viên cấp trung học cơ sở. Đây cũng là khu vực có dân số ở độ tuổi đi học tăng nhanh nhất trên thế giới, do đó các chính phủ ngày càng khó đáp ứng nhu cầu giáo dục cho người dân. Dự kiến khu vực này cần khoảng 17 triệu giáo viên tiểu học và trung học vào năm 2030.

Nam Á là khu vực thiếu giáo viên trầm trọng thứ hai, đặc biệt là ở cấp trung học cơ sở. Chỉ có 65% số trẻ em tại khu vực này được học trung học cơ sở và tỷ lệ giáo viên trên học sinh ước tính vào khoảng 1/29, trong khi tỷ lệ của toàn cầu là 1/18.

Nhiều nơi khác trên thế giới cũng đối mặt với những thách thứ về giáo viên, như Syria và Iraq, nơi chiến tranh đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng giáo dục.

Hạo Nhân

Từ Khóa: