Chủ nhật ngày 11 tháng 1, tại thành phố Slavyansk tỉnh Donetsk Ukraine, các nhà hoạt động xã hội và người dân của thành phố đã không thành công trong việc hạ tượng Lenin. Lần cố gắng tháo dỡ tượng Lenin lần cuối cùng là vào đêm ngày 11 tháng 1.

Các nhà hoạt động xã hội và người dân của thành phố tập trung lại để tháo dỡ tượng đài, nhưng thiết bị phá dỡ từ một tiểu đoàn thuộc quân đội Ukraine đã không đến, họ quyết định tập trung lại vào sáng hôm sau. Khoảng 100 người đã tập trung vào ngày hôm sau, nhưng những người chống đối việc phá dỡ tượng đài đến và một người đàn ông già đứng trước tượng cố gắng để ngăn các nhà hoạt động xã hội tiếp cận tượng đài.

Vào buổi chiều, người dân tập trung lại chờ đợi thiết bị phá hủy đặc dụng từ tiểu đoàn quân đội Ukraine. Thậm chí họ đã thòng dây vào tượng đài. Tuy nhiên sau khi các nhà hoạt động xã hội không nhận được hỗ trợ từ quân đội, họ đã quyết định sẽ thu thập chữ ký của người dân ở Slayansk trong vòng một tuần về việc phá dỡ tượng đài “một cách văn minh”.

Các sự kiện trên quảng trường Maidan ở Ukraine vào mùa thu năm 2013, đã khơi mào cho việc diễn ra sự kiện “leninopad” – tức là việc tháo dỡ hàng trăm các tượng đài của lãnh tụ đỏ trên toàn Ukraine.

Theo epochtimes.com.ua