Hôm Chủ Nhật (18/3), Úc thông báo sẽ tài trợ 30 triệu đô la Úc (tương đương 23,15 triệu đô la Mỹ) cho sáng kiến “thành phố thông minh” nhằm giúp các trung tâm đô thị trên khắp Đông Nam Á đối phó với sự bùng nổ tăng trưởng, theo tờ Kyodo, Sydney.

Một tuyên bố được công bố vào Chủ nhật trong cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt giữa ASEAN và Úc tại Sydney, Úc cho biết “các thành phố trong ASEAN đang phát triển với tốc độ phi thường. Hơn 90 triệu người dự kiến sẽ chuyển đến khu đô thị trên toàn Đông Nam Á trước năm 2030”.

“Điều này gồm cả những thách thức và cơ hội”, khi đô thị hóa ngày càng tăng có thể nâng cao năng suất và tăng trưởng kinh tế. “Để khai thác những cơ hội này, các thành phố cần có kế hoạch thông minh, quản lý tốt và các thực tiễn bền vững”.

Theo Sáng kiến Thành phố thông minh, Úc và 10 nước thành viên ASEAN sẽ cùng nhau làm việc trong 5 năm tới để tăng cường khả năng đô thị hóa một cách “thông minh” và bền vững tại ASEAN.

Úc cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ giáo dục, đào tạo, kỹ thuật và hỗ trợ đổi mới ASEAN. Canberra cũng sẽ đầu tư cho Nghiên cứu Đẩy mạnh Đô thị hóa bền vững ASEAN – một diễn đàn đô thị hóa khu vực năm 2018, cũng như hỗ trở phát triển năng lực xây dựng, đào tạo, cấp học bổng và kinh phí tài trợ cạnh tranh.

Vì nền kinh tế rất phát triển, Singapore là nước thành viên ASEAN duy nhất không nhận được khoản hỗ trợ tài chính này.

Tháng trước, Singapore đã đưa ra đề xuất “Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN” nhằm cải thiện môi trường sống của khu đô thị và tăng cường cơ hội kinh doanh cho 630 triệu người ở Đông Nam Á.

Đề xuất của Singapore cũng lưu ý đô thị hóa nhanh chóng cũng có những thách thức, vì nó có thể làm tồi tệ hơn tình trạng kẹt xe, chất lượng nước, không khí, đói nghèo, bất bình đẳng, phân chia giữa thành thị và nông thôn, an ninh và an toàn của công dân.

Một “khái niệm lưu ý” giải thích rằng mạng lưới thành phố thông minh ASEAN “được hình dung là một nền tảng hợp tác, trong đó có tới ba thành phố của mỗi quốc gia thành viên ASEAN bao gồm thủ đô… làm việc hướng tới mục tiêu chung của sự phát triển đô thị thông minh và bền vững”.

Đề xuất này dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào tháng tới ở Singapore và chính thức ra mắt vào tháng 11, sau đó mỗi thành phố tham gia dự án sẽ thực hiện các dự án cụ thể trong các lĩnh vực mong muốn tập trung từ năm 2018 đến năm 2025.

Mặt khác, dự án thành phố thông minh ASEAN-Úc sẽ thu hút các chuyên gia của Úc về các cơ sở hạ tầng xanh, quản lý nước, tái tạo năng lượng, công nghệ tiên tiến, phân tích dữ liệu và vận tải.

ASEAN bao gồm các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Thanh Hiền