Ngày 13/5 vừa qua là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tính từ năm 2001 đến nay, các Thị trưởng của thành phố Ottawa (Canada) đều có tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Ottawa”. Tính cho đến năm 2016, Thị trưởng Jim Watson đã 6 năm liên tục tuyên bố ngày 13/5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Ottawa”.

Phóng viên Ying Zi của mạng Minh Huệ đưa tin từ Ottawa về tuyên bố khen thưởng của Thị trưởng Jim Watson bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp:

Xét thấy, Pháp Luân Công tuân theo nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn và ứng dụng nguyên tắc này trong cuộc sống thường ngày, nỗ lực làm người tốt trong mọi hoàn cảnh;

Xét thấy, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa và trên toàn thế giới đã cùng nhau chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 24 vào tháng 5/2016;

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp không bị giới hạn bởi chủng tộc và văn hóa, họ gồm những người thuộc các độ tuổi, giai tầng xã hội và hoàn cảnh tôn giáo;

Xét thấy, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa và người dân Ottawa đã cùng ca múa, diễn nhạc… mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp;

Vì thế, tôi, Jim Watson, Thị trưởng Ottawa xin tuyên bố ngày 13/5/2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Ottawa”.

Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Ottawa (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Ottawa (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: