Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Trung Tướng Michael Flynn, ngày 17/12 (giờ Mỹ) nói trên Newsmax TV rằng Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn để bảo đảm chắc chắn tính toàn vẹn của cuộc bầu cử 2020, bao gồm lựa chọn huy động quân đội để tổ chức lại cuộc bầu cử ở một số tiểu bang.

“Tôi không biết liệu ông [Trump] sẽ thực hiện biện pháp nào trong những lựa chọn này. Tổng thống có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra bởi vì chúng ta không thể cho phép cuộc bầu cử này và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng ta đi theo cách nó đang diễn ra”, ông Flynn nói trên Newsmax TV.

Tướng Flynn cho biết thêm: “Ông [Trump] có thể ra lệnh ngay lập tức tịch thu tất cả các máy bỏ phiếu trên cả nước. Nếu ông muốn, ông cũng có thể ra lệnh để sử dụng khả năng quân đội trong các tiểu bang chiến địa, ông có thể đưa quân đội vào các tiểu bang này và tổ chức lại các cuộc bầu cử tại mỗi tiểu bang đó. Đó là điều chưa từng có tiền lệ”.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump cũng đề cập đến việc một số chuyên gia đang thúc giục tổng thống ban hành thiết quân luật để lập lại trật tự. Tướng Flynn cho rằng hành động đó không phải là mới.

“Những người ở ngoài kia đang nói về thiết quân luật như thể đó là điều chưa bao giờ được thực hiện”, Tướng Flynn nói với người dẫn chương trình Kelly của Newsmax TV.

“Thiết quân luật đã từng được thực hiện 64 lần. Tôi sẽ không kêu gọi điều đó. Chúng ta có một quy trình hiến định. Điều đó phải được tuân thủ”, ông Flynn cho biết.