Gần 900 cơ sở y tế có dịch vụ phá thai tại Mỹ đã mất tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một bản đề xuất vào tháng 5 vừa qua, The BL đưa tin.

Theo các quy định mới được ban hành từ chỉ đạo của Tổng thống Trump, những cơ sở thực hiện chương trình Kế hoạch hóa Gia đình và các chương trình phá thai khác đã bị từ chối tiếp cận các nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước, trừ khi họ tách biệt dịch vụ phá thai với các dịch vụ khác.

Theo LifeNews.com, việc “tách biệt” có nghĩa là các cơ sở này phải di dời dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sang nơi khác, trong các tòa nhà khác và có đội ngũ nhân sự và cơ cấu tổ chức riêng biệt cho các dịch vụ đó. Các cơ sở không đáp ứng được yêu cầu này sẽ bị từ chối tiếp cận các nguồn tài trợ của nhà nước.

Theo quy định mới này, các cơ sở y tế có dịch vụ phá thai buộc phải từ bỏ chương trình tài trợ liên bang về kế hoạch hóa gia đình mang tên Title X, và cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tiếp cận nguồn tài trợ khoảng 60 triệu USD được lấy từ tiền thuế của người dân.

Theo một báo cáo mới của Power to Decide, một tổ chức ủng hộ việc phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, 876 trung tâm phá thai đã mất nguồn tài trợ này kể từ khi các quy định tài trợ mới được áp dụng.

Trong năm 2019, chính quyền Trump cũng đã bắt đầu thực thi quy định mới về việc “cấm sử dụng quỹ Title X để thực hiện, quảng bá, giới thiệu hoặc hỗ trợ phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa gia đình”.

Bà Marjorie Dannenfelser, chủ tịch SBA List, một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm chấm dứt tình trạng phá thai, nói với LifeNews: “Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì đã có hành động quyết đoán để trút bỏ gánh nặng của người nộp thuế khỏi các hoạt động phá thai quy mô lớn do chương trình kế hoạch hóa gia đình tạo ra”.

Bà Carol Tobias, chủ tịch tổ chức Quyền được sống Quốc gia, cũng ca ngợi Tổng thống Trump vì những hành động của ông nhằm khôi phục các chính sách ủng hộ sự sống.

Trái ngược với tư tưởng của các đảng viên Dân chủ, Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa vốn ủng hộ các giá trị truyền thống và phản đối nạo phá thai.