Cơn sốt kinh doanh trí tuệ nhân tạo AI đang được thổi bùng dữ dội ở Trung Quốc, chẳng hạn như Thiếu Lâm Tự, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng đưa chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của chùa.

Công ty Thiếu Lâm của Tr ung Quốc đã hợp tác kỹ thuật với Baidu, công ty Internet lớn nhất Trung Quốc và sẽ sử dụng “Ernie Bot” (hay mô hình ngôn ngữ quy mô lớn của Baidu) cho mục đích sản xuất nội dung dựa trên AI, theo phương tiện truyền thông công nghệ thông tin My Drivers của Trung Quốc đưa tin vào ngày 14 (theo giờ địa phương). Ernie Bot là một chatbot AI mà Baidu dự định phát hành vào tháng tới.

Theo báo cáo, Thiếu Lâm Tự có kế hoạch cung cấp nhiều nội dung khác nhau cho người dùng bằng cách sử dụng Ernie bot trong hệ thống ‘ngôi chùa thông minh’ và lĩnh vực kế thừa văn hóa truyền thống của Thiếu Lâm.

Có vẻ như chatbot này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà Thiếu Lâm Tự đang điều hành. Thiếu Lâm Tự đã và đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang các ngành xuất bản, trò chơi di động và bất động sản.

Ngoài du lịch, các ngành khác ở Trung Quốc cũng đang cố gắng tích hợp AI của Baidu. Reuters đưa tin cùng ngày rằng hơn 12 cơ quan truyền thông, bao gồm cả tạp chí tài chính nhà nước Trung Quốc có tên Chứng khoán Thượng Hải, đã ký thỏa thuận hợp tác với Baidu.

Trong ngành ngân hàng và ô tô, Tập đoàn Đầu tư và Ủy thác Quốc tế Trung Quốc (CITIC) và công ty con của Baidu là ‘Jidu’ cũng đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch đưa Ernie bot vào phương thức hoạt động của mình.