Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh phiên điều trần xác nhận đang diễn ra tại Thượng viện đối với Thẩm phán Amy Coney Barrett, ứng cử viên của ông cho Tòa án Tối cao, theo Breibart.

Tổng thống ghi nhận thông báo của Chủ tịch Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham rằng cuộc bỏ phiếu cuối cùng, đầy đủ của Thượng viện để chính thức xác nhận bà Barrett giữ cương vị mới sẽ diễn ra trong một tuần nữa.

“Tôi không biết điều gì có thể ngăn chặn nó, bởi vì cô ấy quá tốt… đó là một đoàn tàu bất khả chiến bại”, ông Trump nói.

Tổng thống đã nói về bà Barrett trong một cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina, nơi ông đề cử ba thẩm phán khác nhau vào Tòa án Tối cao, bao gồm Thẩm phán Neil Gorsuch và Thẩm phán Brett Kavanaugh.

“Họ là những người tuyệt vời, trí tuệ, những con người tuyệt vời, và bây giờ chúng tôi có Amy đồng hành cùng điều đó, và tương lai sẽ rất sáng sủa”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho rằng nhiệm kỳ tổng thống 4 năm tiếp theo có thể có thêm từ một đến bốn đề cử vào Tòa án Tối cao.

Vị tổng thống Đảng Cộng hòa nhớ lại chiến dịch năm 2016 của ông thành công như thế nào sau khi ông đề xuất một danh sách các thẩm phán Tòa án Tối cao tiềm năng mà ông sẽ chọn.

“Họ tin vào một điều gọi là Hiến pháp,” ông Trump nói.

Tổng thống nói rằng danh sách đề cử của ông rất quan trọng, bởi nó khiến những người bảo thủ [1] vẫn còn hoài nghi về chiến dịch của ông bỏ phiếu cho ông.

“Họ nói rằng đó là điều đã giúp tôi thắng cử. Tôi không biết điều đó có đúng không ”, ông Trump nói.

Ông thách thức cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm điều tương tự, nhưng lưu ý rằng Biden sẽ bị buộc phải đưa ra một danh sách các thẩm phán cực tả.

“Mọi người phải được biết ông ấy sẽ chọn ai. Bạn không thể để ai đó lên và đưa thứ công lý điên cuồng, cấp tiến, thiên tả vào Tòa án Tối cao”, ông Trump nói.

Chú thích:

[1] Từ conservative thường được dịch là “bảo thủ” trong tiếng Việt và có thể gây hiểu nhầm nghĩa, trong khi từ này có hàm nghĩa là là bảo vệ, duy trì các giá trị truyền thống như tín ngưỡng, phản đối quan hệ đồng tính, phản đối phá thai… Tại Mỹ, những người conservative thường là các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Đối lập với trường phái này là liberal, thường được dịch là “tự do”, với những quan điểm phản truyền thống như ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai.