Tổng thống Trump thông báo một loại vắc-xin mới hiệu quả 95% của nhà bào chế Moderna sẽ đánh bại dịch bệnh của Trung Quốc.

Tổng thống Trump vào ngày 16/11 viết trên Twitter:

“Một loại vắc-xin khác vừa được công bố. Lần này của Moderna, hiệu quả 95%. Đối với những “nhà sử học” vĩ đại đó, xin hãy nhớ rằng những khám phá tuyệt vời này sẽ chấm dứt bệnh dịch bệnh Trung Quốc, tất cả diễn ra với sự trông chừng của tôi!”

Trong một tweet khác sau đó, Tổng thống Trump viết:

“Các quốc gia châu Âu đang buồn bã vì trúng liên hoàn cước virus Trung Quốc. Fake News (tin tức giả) không thích báo cáo điều này!”