Các hiệu trưởng trường trung học ở Hồng Kông phải báo cáo với Phòng Giáo dục số học sinh bãi khóa và che mặt vào thứ Ba (8/10).

Hai hiệu trưởng trường trung học xác nhận với SCMP, Phòng giáo dục đã gửi một thông báo vào Chủ nhật (6/10) để yêu cầu cung cấp thông tin về số học sinh đã bãi khóa, đã che mặt đến trường và liệu học sinh đó có tổ chức phong trào biểu tình nào hay không. Tuy nhiên, cả hai hiệu trưởng đều cho rằng, Phòng Giáo dục chỉ muốn biết các phản ứng mới nhất của học sinh chứ không nhằm mục đích theo dõi các hoạt động nội bộ tại trường học thành phố. Một nguồn tin cho biết, nhiều hiệu trưởng trường học ở các quận khác nhau cũng nhận được thông báo này.

Trong một thông báo được gửi qua WhatsApp tới các hiệu trưởng trường trung học mà SCMP xem được, các quan chức yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cần báo cáo vào sáng thứ Ba qua WhatsApp hoặc điện thoại, và cần ghi lại những học sinh “nghỉ phép bất thường” cũng như “các vụ việc đặc biệt” ở trường, ngụ ý những học sinh tham gia biểu tình, hô khẩu hiệu, kết chuỗi người.

Các học sinh ở San Po Kong và Wong Tai Sin cùng nhau kết chuỗi người (ảnh: SCMP).

Một nguồn tin cho biết, thông tin cá nhân của học sinh sẽ không phải cung cấp cho Phòng Giáo dục, và Phòng cũng yêu cầu báo cáo tình hình của những ngày còn lại trong tuần, về những nhóm học sinh kêu gọi tham gia phong trào. Tháng trước, ngay sau khi năm học bắt đầu, Phòng đã yêu cầu các trường trung học cho biết có bao nhiêu học sinh bãi khóa nhưng vì hồi đó tình hình ôn hòa hơn, nên các quan chức Giáo dục không bắt buộc các trường phải cung cấp thông tin đó.

Những thông tin trên được tiết lộ sau khi Phòng Giáo dục gửi thông báo cho các hiệu trưởng và giám sát viên của trường vào thứ Sáu (4/10), vài giờ trước khi lệnh cấm che mặt có hiệu lực để nhắc nhở học sinh không che mặt trong hoặc ngoài trường, trừ khi vì lý do tôn giáo hoặc sức khỏe.

Học sinh ở trường Kowloon Ton tổ chức biểu tình vào tháng 9 (ảnh: SCMP).

Tháng trước, học sinh trung học đã tổ chức ít nhất hai cuộc bãi khóa trên toàn thành phố, cũng như các phong trào biểu tình trong và ngoài trường, bao gồm kết chuỗi người, hát bài Vinh quang cho Hồng Kông (Glory to Hong Kong) và hô khẩu hiệu. Nhiều học sinh đã che mặt trong những sự kiện đó.

videoinfo__video3.dkn.tv||174d787ab__

Ad will display in 09 seconds