Trong bối cảnh xiết chặt hơn nữa hoạt động của các tôn giáo, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho chính quyền các địa phương tăng cường quản lý việc xây dựng các bức tượng tôn giáo lớn ngoài trời, theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

Hôm thứ Bảy (26/5), trên website của Mặt trận thống nhất Trung Quốc công bố một chỉ thị mà thông qua nội dung của nó có thể thấy đối tượng hạn chế của chỉ thị này là Phật giáo và Đạo giáo, hai trong số năm tôn giáo được chính thức công nhận ở Trung Quốc, SCMP nhận định.

“Yêu cầu tất cả các địa phương phải có quy định cụ thể cho việc xây dựng các bức tượng lớn của các tôn giáo ở ngoài trời nhằm ngăn ngừa các biểu hiện thương mại hóa trong Phật giáo và Đạo giáo”, chỉ thị viết.

Hàng ngàn ngôi chùa và đền thờ của Phật giáo và Đạo giáo, cùng với các nhà thờ Hồi giáo và Thiên chúa giáo đã bị phá hủy hoặc để cho hư hại trong thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976).

Mặc dù nhiều ngôi chùa, đền thờ và nhà thờ đã được khôi phục, nhưng các quy định mới trong quản lý tôn giáo được ban hành vào đầu năm nay của nhà cầm quyền Trung Quốc đã đặt tôn giáo trong một vòng kiểm tỏa khắt khe, theo SCMP.

Bên cạnh việc hạn chế các hoạt động của những người theo Phật giáo Đại thừa và Đạo giáo, nhà cầm quyền Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng các hoạt động ngăn cản sự phát triển của Hồi giáo, khi người theo tôn giáo này bị bắt vào các trại cải tạo và phải nghe các bài tuyên truyền chống lại chính tôn giáo của mình, theo SCMP. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông này cho biết các cư sĩ và tăng ni cũng đã buộc phải rời khỏi một chủng viện Phật giáo ở Tây Tạng.

Trí Dũng