Một khối hóa thạch trứng khủng long có niên đại 80 triệu năm vừa mới được phát hiện tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi điều tra sơ bộ, các nhà nghiên cứu xác định quả trứng thuộc thời kỳ kỷ Phấn Trắng.

Theo BL Daily, hiện tại khối hóa thạch này đã được gửi đến Bảo tàng thành phố Nghĩa Ô, để được các chuyên gia xác nhận thêm.

Đỗ Thiên Minh, Giám đốc Khoa học Trái đất tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tỉnh Chiết Giang, cho biết 15 hóa thạch trứng khủng long đã được tìm thấy lần này, sẽ trợ giúp hoạt động giáo dục và nghiên cứu môi trường địa lý địa phương.

Theo BL, làng Quan Âm Đường, đường Giang Đông nằm ở ngã ba của thành phố Nghĩa Ô và thành phố Đông Dương, vào mấy năm trước, cũng phát hiện được số lượng lớn dấu chân khủng long, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ phát hiện hóa thạch trứng khủng long.

Trước đó, tại Nghĩa Ô Phật Đường, Tô Khê và thị trấn Xích Ngạn thuộc thành phố Nghĩa Ô cũng từng tìm thấy được hóa thạch trứng khủng long và các di tích khác của khủng long để lại. 

Khai Tâm