Lãnh đạo tinh thần lưu vong người Tây Tạng – Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 gần đây đã tuyên bố trong bài phát biểu “Liên minh Nghị viện Tây Tạng Nhật Bản” rằng, Tây Tạng và Trung Quốc nên tìm cách “cùng chung sống và cùng phát triển”, DongWang đưa tin

Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng, Tây Tạng và Trung Quốc khác nhau rất nhiều về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng những người cứng rắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp người Tây Tạng dựa trên khái niệm “Tây Tạng có mưu đồ độc lập”, liên tục sử dụng các phương pháp như đàn áp, giết chóc, tẩy não và dùng tiền bạc để cố gắng khống chế và nhồi sọ tinh thần người Tây Tạng.

Cũng theo Đại Lai Lạt Ma, càng nhiều người Tây Tạng bị đàn áp thì càng khiến tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới tiền đề không tìm kiếm sự độc lập cho riêng mình của Tây Tạng và với mong muốn cùng nhau chung sống hoà bình của Tây Tạng, thì sẽ có thể tìm ra “con đường trung gian” và “tự trị ” giữa Tây Tạng và Trung Quốc.

BL Daily báo cáo, Đạt Lai Lạt Ma cũng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nhật Bản rằng ông hy vọng sẽ cải thiện quan hệ với chính phủ Trung Quốc thông qua đối thoại.

Về các cuộc đàm phán của Đạt Lai Lạt Ma, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng Tắc trả lời rằng Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và vấn đề Tây Tạng là nội bộ của Trung Quốc, không phải là vấn đề ngoại giao.

Nhựt Thanh