Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc vừa công bố kết quả cuộc khảo sát nguồn nước từ tháng 1 đến tháng 6/2018, theo đó, vẫn còn 39 “thành phố cấp tỉnh” có chất lượng nước bề mặt thấp hơn tiêu chuẩn tối thiểu.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2018, ở Trung Quốc có 73 thành phố chưa đạt tiêu chuẩn và hiện đang giảm còn 39 thành phố, Bldaily đưa tin.

Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc cho rằng, rất khó khăn nếu muốn tất cả nguồn nước bề mặt (nước mặt từ sông hồ, ao, suối) đều đạt được mức tiêu chuẩn tối thiểu.

Trong số 39 thành phố, một vài thành phố có nguồn nước đặc biệt kém gồm: An Sơn, Thẩm Dương, Bàn Cẩm tỉnh Liêu Ninh; Tứ Bình, Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm; Bảo Định tỉnh Hà Bắc; Đại Đồng tỉnh Sơn Tây; Tề Tề Cáp Nhĩ, Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang; Côn Minh tỉnh Vân Nam.

Trong đó Liêu Ninh là tỉnh có chất lượng nước kém nhất, các sông, hồ, ao, suối ở 8/14 thành phố ở tỉnh này không đạt tiêu chuẩn.

Trung Quốc phân tiêu chuẩn nước thành năm loại nhưng chất lượng nước bề mặt được công bố lần này còn thua kém loại nước cấp 5 ở Trung Quốc:

Chất lượng nước tốt nhất là cấp đầu tiên, thường là nước ở thượng nguồn và nước trong các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.

Cấp hai là nước uống trong các khu bảo tồn cấp 1, khu bảo tồn cá quý và nước khu nuôi cá và tôm.

Cấp ba là nước uống ở các khu bảo tồn cấp hai, khu bảo tồn loại cá phổ thông và nước trong khu vực bơi lội.

Cấp tư là nước công nghiệp nói chung và nước trong các khu vui chơi giải trí không tiếp xúc trực tiếp với con người.

Cấp năm là nước tưới tiêu nông nghiệp và nước trong các khu vực cảnh quan chung, còn được gọi là “nước không sử dụng được”.

Khai Tâm