“2018, không có gì quan trọng hơn là được sống!”. Theo BL Daily, đây không chỉ đơn thuần là một câu quảng cáo.

Trên thực tế, trong 6 tháng qua, đã có 2,02 triệu quảng cáo biến mất ở Trung Quốc và các nhà máy xuất khẩu ở các tỉnh ven biển đã đóng cửa, ví dụ như Công ty Foxconn đã sa thải 340.000 người, ngay cả các ngành tài chính cũng lần lượt cho nhân viên nghỉ việc

Theo báo Caixin, số lượng người thuê quảng cáo đã giảm từ 2,85 triệu xuống còn 830.000, trong số đó, căn cứ theo quy mô doanh nghiệp thì có khoảng 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ cao nhất.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cũng chỉ ra rằng tháng 10 năm nay chỉ số việc làm ngành sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất trong 28 tháng, chỉ số việc làm ngành phi sản xuất cũng rơi vào vùng co hẹp trong hai tháng qua.

Ông Tăng Tương Tuyền, Giám đốc Viện Nghiên cứu Việc làm thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, dự đoán rằng vào năm 2018 Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm việc làm đầu tiên trong vòng 58 năm qua, tình trạng dân số già hoá do chính sách một con, cộng thêm chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến đà phát triển kinh tế của Trung Quốc suy yếu, và các vấn đề nội bộ trong chính quyền cùng các vấn đề dân sự nan giải khác đã đẩy nhanh sự ‘thoái lùi’ kinh tế của Trung Quốc.

Ngoài ra, cơ hội việc làm cũng giảm hẳn, việc cắt giảm lương cũng tăng lên, và chỉ số niềm tin tiêu dùng sụt giảm. Điều này đặt ra thách thức đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng hiện tại của Trung Quốc.

Mộc Tâm