Theo Arch2o, trong lịch sử loài người, thế kỷ 20 có thể nói là cột mốc chứng kiến một số thay đổi mạnh mẽ trên hành tinh Trái đất, gắn liền với một số sự kiện trọng đại, mà hầu hết do bởi những tiến bộ nhanh chóng trong khoa học công nghệ.

Khoa học công nghệ đã mang lại sự tăng trưởng kinh tế, phát triển chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện giao tiếp kết nối toàn cầu, nhưng nó đồng thời cũng mang lại Chiến tranh Thế giới thứ Nhất và thứ Hai, cùng các căn bệnh mới không rõ căn nguyên, nhiều loài động vật trên Trái đất bị tuyệt chủng, và hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Trong thế kỷ 21, những tiến bộ khoa học công nghệ đang được thúc đẩy hơn nữa, nhưng hiện nay, Trái đất đang đối mặt với những lời kêu gọi về sự nhận thức lại, và những nỗ lực khoa học khác để cứu hành tinh này. Vì thế, tính bền vững và thiết kế sinh thái đang trở thành xu hướng trong thiết kế. Tuy nhiên, hành tinh Trái đất liệu còn cứu được hay không? Hay bắt đầu từ trong hiểm nguy để bắt đầu trở lại?, theo Arch2o.

Hãy xem những bức ảnh của NASA, để biết cảnh quan của trái đất với những dòng sông, khu rừng, biển cả, đỉnh núi và thậm chí cả sa mạc đã thay đổi như thế nào trong 100 năm qua dưới sự tác động của con người và công nghệ. 

1. Sông băng Muir

Sông băng Muir, Alaska trong tháng 8/1941 và  tháng 8/2004. (Ảnh: Brightside.me)

2. Sông băng Carroll

Sông băng Carroll, Alaska. Tháng 8/1906 – 9/2003. (Ảnh: Brightside.me)

3. Biển Aral

Biển Aral, Trung Á, hai bức ảnh của tháng 8/2000 (trái) và 8/2014 (phải) (Ảnh: Brightside.me)

4. Rừng Mabira

Rừng Mabira, Uganda, tháng 11/2001 – 1/2006. (Ảnh: Brightside.me)

5. Rừng Rondonia

Rừng ở Rondonia, Brazil, tháng 6/1975 – 8/2009. (Ảnh: Brightside.me)

6. Sông băng McCarty

Sông băng McCarty, Alaska, tháng 7/1909 – 8/2004. (Ảnh: Brightside.me)

7. Sông băng Qori

Sông băng Qori Kalis, Peru, tháng 7/1978 – 7 năm 2011. (Ảnh: Brightside.me)

8. Hồ Mar Chiquita

Hồ Mar Chiquita, Argentina, tháng 7/1998 – 9/2011. (Ảnh: Brightside.me)

9. Rừng Uruguay

Uruguay đã tăng diện tích rừng từ 45.000 ha lên 900.000 ha. Tuy nhiên, điều này đã làm mất sự đa dạng của thực vật và động vật.

Rừng Uruguay, tháng 3/1975 – 2/2009. (Ảnh: Brightside.me)

10. Sông Grat 

Đây là dự án kỹ thuật vĩ đại nhất thế giới với một mạng lưới đường ống, ống cống, và giếng sâu hơn 500 mét. Hệ thống này cung cấp nước cho khu vực sa mạc.

Sông Great Man-Made, Libya, 4/1987 – 4/2010. (Ảnh: Brightside.me)

11. Sông băng Toboggan

Sông băng Toboggan, Alaska, tháng 6/1909 – 9/2000. (Ảnh: Brightside.me)

12. Sông băng Bear

Sông băng Bear, Alaska, tháng 7/1909 – 8/2005. (Ảnh: Brightside.me)

13. Núi Matterhorn

Núi Matterhorn trên dãy Alps, trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý tháng 8/1960 – 8/2005. (Ảnh: Brightside.me)

14. Sông băng Pedersen

Sông băng Pedersen, Alaska, mùa hè năm 1917 – mùa hè năm 2005. (Ảnh: Brightside.me)

15. Sông Dasht

Đập Mirani trên sông Dasht cung cấp nước uống sạch và điện cho khu vực xung quanh, cũng góp phần hỗ trợ nông nghiệp địa phương.

Sông Dasht, Pakistan, tháng 8/1999 – 6/2011. (Ảnh: Brightside.me)

16. Hồ Powell

Hồ Powell, Arizona và Utah, tháng 3/1999 – 5/2014. (Ảnh: Brightside.me)

17. Hồ Oroville

Hồ Oroville, California, tháng 7, 2010 – 8/2016. (Ảnh: Brightside.me)

Khai Tâm

Xem thêm: