Tổng thống Donald Trump hôm 26/5 đã đăng tải trên Twitter để bảo vệ cảnh sát Chicago, nói rằng họ “có mọi quyền phản đối hợp pháp’, sau khi một liên minh cảnh sát trong thành phố lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình chống lại Thị trưởng Rahm Emanuel, người mà họ cáo buộc là “bài trừ cảnh sát”, theo Fox News.

“Cảnh sát Chicago có mọi quyền hợp pháp phản đối thị trưởng và một chính quyền không cho phép họ làm công việc của họ”, Tổng thống Trump đăng trên Twitter. 

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra 2 ngày sau sự kiện “Thứ Tư Xanh” (Blue Wednesday) tại Chicago, trong đó các thành viên của Hội Cảnh Sát Thân Hữu (Fraternal Order of Police) đã xuất hiện tại một cuộc họp của Hội đồng thành phố nhằm đề cập tới khiếu nại của họ chống lại thị trưởng.

Cảnh sát Chicago
Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter nội dung bảo vệ cảnh sát Chicago.

Hội Cảnh Sát Thân Hữu tuyên bố rằng Thị trưởng Emanuel đã “quay lưng lại” với họ. Trong cuộc họp, các thành viên của hội đã cáo buộc ông Emanuel đã không xem xét lợi ích của họ mà tán thành một nghị định của chính phủ liên bang về công việc của họ, nghị định này cho phép một tòa án liên bang có quyền giám sát Sở cảnh sát Chicago. 

Triệu Hằng