Hôm thứ Sáu (6/10), chính quyền của ông Trump đã có động thái mạnh mẽ trong việc bảo vệ tự do tôn giáo, với những hướng dẫn mới về pháp luật, đảo ngược một trong những qui định gây tranh cãi nhất của đạo luật Obamacare, theo The Daily Signal.

Các hướng dẫn của Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ rõ cho các luật sư và cơ quan tư pháp rằng quyền tự do tôn giáo được mở rộng cho cả các tổ chức và cá nhân, và bao gồm tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Theo hướng dẫn này, chủ sử dụng lao động nay có quyền thuê lao động phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo của họ, và ngăn cấm từ chối ký kết hợp đồng liên bang với các tổ chức, dựa trên tín ngưỡng tôn giáo. [Hợp đồng liên bang là cơ chế để chính phủ liên bang cung cấp vốn cho các dự án nghiên cứu và phát triển].

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đang xem xét lại các qui định của đạo luật Obamacare, trong đó yêu cầu chủ sử dụng lao động phải chi trả bảo hiểm cho phá thai và các loại thuốc tránh thai. Qui định này đã làm tăng số lượng các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty chưa niêm yết, phải chi trả bảo hiểm.

Hôm thứ 6 (6/10), bà Sarah Huckabee Sanders, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng: “Tổng thống tin tưởng việc tự do thực hành tín ngưỡng của con người là một quyền cơ bản ở đất nước này. Đó là tất cả những gì của thời đại này. Chính phủ liên bang của chúng ta sẽ luôn luôn bảo vệ quyền đó, và chừng nào ông Donald Trump còn làm tổng thống, thì nó sẽ là như vậy… Đây là một tổng thống ủng hộ ‘Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Mỹ’. Tổng thống ủng hộ tự do tôn giáo.”

Trong mọi trường hợp, các bộ đang theo sát chỉ thị, là một phần của Sắc lệnh Hành pháp ngày 4/5 của Tổng thống Donald Trump, về tự do tôn giáo.

Trong một tuyên bố của mình, ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết: “Tự do của chúng ta, với tư cách là công dân, luôn gắn bó mật thiết với tự do tôn giáo của chúng ta, với tư cách một dân tộc. Nó bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tin. Mọi người dân Mỹ đều có quyền tự do tin, quyền thờ cúng và quyền thực hành đức tin của mình. Việc bảo vệ cho những quyền này đã được ghi trong Hiến pháp và luật pháp của chúng ta, nhằm khẳng định và bảo vệ phần quan trọng này trong di sản của chúng ta.”

Sắc lệnh của ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp “ban hành các hướng dẫn, giải thích việc bảo vệ tự do tôn giáo trong luật pháp liên bang” nhằm “hướng dẫn tất cả các cơ quan tuân thủ luật pháp liên bang có liên quan”. Do đó, ông Sessions đã ban hành  “20 nguyên tắc cấp cao”, mà các cơ quan liên bang phải tuân thủ. Các hướng dẫn không đưa ra một chính sách mới, nhưng dựa trên hơn 200 đạo luật và 158 quy định hiện hành, bao gồm Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo 1993, và Đạo luật Quyền Công dân 1964.

Nổi bật trong số 20 nguyên tắc là 2 nguyên tắc “Người Mỹ không từ bỏ tự do tôn giáo khi tham gia vào xã hội hay nền kinh tế hoặc hợp tác với chính phủ”; và nguyên tắc “chủ sử dụng lao động theo tôn giáo có quyền chỉ sử dụng những người có niềm tin và hành vi phù hợp với những giáo huấn tôn giáo của mình.”

“Việc bảo vệ tín ngưỡng theo hiến pháp, và quyền thực hành những đức tin phục vụ tốt cho đất nước này, đã làm cho chúng ta trở thành một trong những quốc gia nhân đức nhất trên thế giới, và cũng đã giúp chúng ta được tự do nhất và rộng lượng nhất”, ông Sessions nói.

Ông Tony Perkins, chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình, một tổ chức nghiên cứu về tín ngưỡng, cho biết chính quyền của ông Obama đã “công kích thậm tệ đối với Tu chính án Thứ nhất” và thúc đẩy “các chính sách chống lại tín ngưỡng [của người Thiên Chúa giáo]”.

Trong một tuyên bố vào hôm Thứ sáu (6/10) ông Perkins nói: “Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp đang lưu ý các cơ quan chính phủ không những cần tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi người dân Mỹ mà còn phải sống phù hợp với những tín ngưỡng đó. Đây là sự tự do, đã từng là một phần cơ bản của xã hội chúng ta, kể từ khi thành lập nước chúng ta.”

Dưới chính quyền ông Obama, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã yêu cầu chủ sử dụng lao động phải trả tiền phá thai và thuốc tránh thai cho nhân viên, ngay cả khi nó trái với lương tâm của mình. Chính quyền ông Obama đã miễn trừ cho các nhà thờ, nhưng các nhóm liên quan đến tôn giáo, nếu phản đối, vẫn phải cho phép một bên quản lý thứ ba giải quyết bảo hiểm tránh thai.

Chính sách mới của Tổng thống Trump cho phép các miễn trừ cho tôn giáo (religious exemption) và miễn trừ đạo đức riêng biệt. Miễn trừ cho tôn giáo áp dụng cho cả chủ sử dụng lao động phi lợi nhuận, có liên quan đến tôn giáo như nhà thờ, trường học hay tổ chức từ thiện. [Ví dụ như nhà thờ được miễn trừ chủ tọa các cuộc hôn nhân đồng tính]. Miễn trừ đạo đức có thể áp dụng cho các chủ sử dụng lao động, những người, về mặt đạo đức, phản đối việc trả tiền phá thai và thuốc tránh thai cho nhân viên. Chủ sử dụng lao động bao gồm các công ty chưa niêm yết hay một tổ chức phi lợi nhuận, ngay cả khi họ không liên quan đến tôn giáo.

Bà Melanie Israel, chuyên gia nghiên cứu của Quỹ Di sản (Heritage Foundation) cho rằng chính sách của ông Obama là “nặng nề” và hành động của ông Trump đã có những tiến bộ trong quá trình thay đổi.

Quỹ Becket, đại diện cho [những nữ tu sĩ thuộc dòng] ‘Little Sisters of the Poor’ trong vụ kiện chống lại những qui định của ông Obama, đã  ủng hộ sự thay đổi này. Ông Mark Rienzi, cố vấn cao cấp của Quỹ Becket và là luật sư chính của Little Sisters of the Poor, cho biết: “HHS đã ban hành một nguyên tắc cân bằng, tôn trọng tất cả các bên. Nó vẫn giữ những qui định về phá thai áp dụng với phần lớn chủ sử dụng lao động, và bây giờ cho phép sự miễn trừ tôn giáo”.

Phạm Duy