Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 12/10 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm chi phí y tế và cung cấp cho hàng triệu người Mỹ có thêm lựa chọn về chăm sóc sức khỏe.

Theo NTD, sắc lệnh này mở rộng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp nhỏ vào Hiệp hội Kế hoạch Y tế Hoa Kỳ, cho phép họ có sức mua bảo hiểm lớn hơn và vị thế mạnh mẽ hơn trong khi đàm phán với các công ty bảo hiểm.

Các doanh nghiệp nhỏ có thể liên kết với nhau trên toàn tiểu bang để mua bảo hiểm.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố: “Bằng cách tạo điều kiện cho các nhà tuyển dụng dễ dàng kết hợp với nhau hơn, những người lao động có thể tiếp cận với một phạm vi bảo hiểm rộng lớn hơn với mức giá thấp hơn trong thị trường nhóm lớn.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xem xét mở rộng phạm vi bảo hiểm thông qua loại hình bảo hiểm có thời hạn ngắn chi phí thấp (STLDI).

Loại hình bảo hiểm này không phải tuân theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), do đó có thể đưa ra mức giá thấp hơn. Theo Nhà Trắng, các kế hoạch bảo hiểm trung bình theo chính sách này chỉ có mức chi phí bằng 1/3 so với các kế hoạch có giá thấp nhất của Obamacare.

Nhà Trắng cho biết: “Mặc dù chi phí thấp, nhưng STLDI thường có mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ và phạm vi bảo hiểm lớn.”

Sắc lệnh cũng giảm chi phí y tế thông qua việc thay đổi các Thoả thuận Hoàn trả Y tế hiện hành (HRAs), cho phép người tuyển dụng hoàn trả nhân viên chi phí chăm sóc sức khoẻ được miễn thuế.

Việc mở rộng HRAs sẽ tạo sự linh hoạt cho người lao động về cách tài trợ cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của họ.

Khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump mô tả Obamacare là một “cơn ác mộng” và cho biết sắc lệnh của ông mới chỉ là sự khởi đầu.

Mai Lan