Đạo luật tiếp cận Tây Tạng năm 2018 được ký vào ngày 19/12, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyền tự do đến Tây Tạng dành cho các công dân Hoa Kỳ.

Đạo luật đã được Thượng viện thông qua vào ngày 11/12, sau khi được sự chấp thuận của Hạ viện vào tháng 9. Theo Nghị sĩ Jim McGocate, chính sách đối ngoại này nhằm gửi thông điệp rằng Hoa Kỳ đại diện cho nhân quyền, và luôn sát cánh với những người có văn hóa và tự do tôn giáo bị áp bức. Và giá trị của Hoa Kỳ buộc họ phải lên tiếng khi nhìn thấy việc làm đó là sai trái, theo Taiwan News.

Đạo luật cũng kêu gọi chính phủ hạn chế những quan chức Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ nếu họ bị phát hiện đã cản trở công dân Hoa Kỳ du lịch ở Tây Tạng. Các khu vực ở Tây Tạng hạn chế du khách nước ngoài và thường nằm dưới sự giám sát chặt hơn so với khu vực khác của Trung Quốc.

Theo báo cáo thường niên năm 2018 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính phủ Trung Quốc tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, phong trào và hội họp, họ không giải quyết những lo ngại phổ biến về việc các quan chức địa phương khai thác và cướp đất.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết, chúng tôi sẽ không chấp nhận một tiêu chuẩn kép trong đó các quan chức Trung Quốc có thể tự do thăm Hoa Kỳ trong khi lại ngăn không cho các nhà ngoại giao, nhà báo và người Mỹ gốc Tây Tạng đến thăm Tây Tạng.

Nhã Phúc