Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giải trình với Nghị viện rằng cuộc không kích Syria phù hợp với “an ninh quốc gia và lợi ích to lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ”, cũng là để ngăn chặn chính quyền Tổng thống Bashar Assad thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong tương lai.

Theo USA Today, giải trình các căn cứ pháp lý dẫn đến hành động không kích ở Syria, ông Donald Trump ngày 15/4 cho biết: “Mục đích của hành động quân sự này để làm suy yếu khả năng quân sự bằng vũ khí hóa học của Syria cũng như ngăn chặn chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học”.

Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo, và cho biết sẽ có những hành động khác trong trường hợp bắt buộc và có thời cơ thích hợp.

Ông Trump đã chính thức thông báo với Nghị viện về vấn đề tuân thủ Nghị quyết năm 1973, trong đó yêu cầu tổng thống sử dụng quân đội cho các hoạt động quân sự cần phải nói rõ cho cơ quan làm luật.

Đây là lần thứ 2 ông Trump đề cập đến quyền hạn chiến tranh với Nghị viện. Lần đầu tiên là vào 1 năm trước, cũng là 1 tuần trước khi ông ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công tương tự với quy mô nhỏ hơn đối với căn cứ không quân Syria bị cáo buộc tàng trữ vũ khí hóa học.

Thông báo lần này của ông Trump trước Nghị viện cũng giống như lần trước, tức là tổng thống là tổng tư lệnh, có quyền ra lệnh cho quân đội Mỹ bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng lần này ông Trump còn đưa thêm căn cứ pháp lý khác, đó là để ngăn chặn việc sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học cũng như để tránh thảm họa nhân đạo trong khu vực hiện nay. Do đó, ông cho rằng cuộc không kích này là cần thiết.

Đây là cuộc không kích thứ 2 ông Trump tiến hành tại Syria trong vòng 2 năm qua. Nhưng hành động lần này dẫn đến nhiều phức tạp pháp lý khác. Đạo luật về Quyền hạn chiến tranh quy định tổng thống Mỹ sẽ không được sử dụng quân đội trong 60 ngày tiếp theo, trừ khi Nghị viện cho phép hành động cụ thể trong tương lai. Tuy nhiên, Mỹ không sử dụng bộ binh trong thời gian này nên Nhà Trắng coi cuộc không kích hôm 13/4 là một cuộc xung đột cá biệt và không áp dụng thời hạn 60 ngày.

Huyền Trang