Phát biểu trước 2.000 doanh nhân tham dự APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: Hãy đặt quốc gia của các bạn lên hàng đầu, đất nước của các bạn chính là thành quả của các bạn và các bạn phải bảo vệ.

Đó cũng là điều mà Tổng thống – tỷ phú Donald Trump đang thực hiện đối với đất nước ông. “Cách giao thương hiện nay là không chấp nhận được. Tôi không chấp nhận các nước lợi dụng Mỹ để tăng trưởng. Từ nay, chúng tôi sẽ cạnh tranh trên một nền tảng công bằng. Nước Mỹ phải đặt lên trước”, ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ khẳng định: “Đất nước của các bạn cũng chính là thành quả của các bạn và các bạn phải bảo vệ. Các mối hợp tác phải phụ thuộc vào tin tưởng qua lại.”

“Chúng tôi ở đây để đề nghị mọi người cùng làm việc để thúc đẩy thịnh vượng và an ninh trong khu vực, để mang đến mối quan hệ đối tác mới với Mỹ trên toàn khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”.

Ông kêu gọi: “Hãy đặt nước các bạn lên hàng đầu”.

Tổng thống Trump phát biểu tại APEC Đà Nẵng 2017

Ông Donald Trump khẳng định: “Tôi sẽ có thỏa thuận song phương với bất cứ nước nào ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, nhưng họ phải bảo đảm tuân thủ thương mại công bằng.

Chúng ta sẽ giao thương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự độc lập và chủ quyền các nước. Đó là cách chúng ta sẽ cùng nhau lớn mạnh.

Nếu giấc mơ Ấn Độ – Thái Bình Dương trở thành hiện thực, chúng ta phải đảm bảo mọi thứ dựa trên pháp quyền, đó là cách mà chúng ta có thể quan hệ thương mại, dựa trên giá trị thực chất và lâu dài.”

Ông cũng nói: “Những nước tuân thủ sẽ là đối tác của Mỹ, những nước không thì Mỹ sẽ không bao giờ quan tâm nữa… Chúng tôi tìm kiếm những đối tác mạnh, không phải đối tác yếu. Chúng tôi tìm kiếm đối tác, chứ không mơ về sự thống trị.

Chúng tôi cũng sẽ cam kết cải cách và phát triển thị trường tài chính. An ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia, đó là điều cốt yếu”.

Thanh Hà

Video: Tổng thống Trump: Đừng bao giờ bỏ cuộc