Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel sẽ chính thức được chuyển từ Tel Aviv tới Jerusalem tuần tới. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền Trump đã thực hiện lời hứa mà Hoa Kỳ đã đưa ra cách đây 23 năm đối với Israel, theo Business Insider.

Vào năm 1995, Đạo luật Đại sứ quán (Embassy Act) Jerusalem đã được thông qua, trong đó xác định rằng “mỗi quốc gia có chủ quyền, theo luật quốc tế và phong tục, có thể chỉ định thủ đô riêng của chính nó”.

Đạo luật cũng đã công nhận một vài thực tế cơ bản nhất dựa trên nền tảng:

“Kể từ 1950, thành phố Jerusalem đã là thủ đô của Nhà nước Israel”.

“Thành phố Jerusalem là khu vực của Tổng thống Israel, Nghị viện, Tòa án Tối cao, và trụ sở của nhiều Bộ thuộc Chính phủ và các tổ chức xã hội và văn hóa.”

“Năm 1967, thành phố Jerusalem đã được tái hợp trong cuộc xung đột gọi là Chiến tranh Sáu ngày”.

“Hoa Kỳ duy trì Đại sứ quán của mình tại thủ đô đang vận hành của từng đất nước trừ trường hợp của chúng tôi, đồng minh dân chủ và chiến lược, nhà nước Israel.

Những thực tế này đã không thay đổi và Hoa Kỳ cuối cùng đã làm tốt lời hứa của mình và có hành động phù hợp, theo Business Insider. Phần 7 của Đạo luật Đại sứ quán có một điều khoản đi kèm mà các Tổng thống đã có quyền đẩy lùi việc di chuyển Đại sứ quan trong phân đoạn 6 tháng. Cho tới này, nhiều tổng thống đã làm điều đó.

Theo bà Daniella Greenbaum, nhà báo của Business Insider, giờ đây người Palestin nên nhận ra rằng họ không còn đối phó với chính quyền Obama nữa. Chính sách của ông Trump sẽ không khen thưởng cho các phản ứng bạo lực, cũng như không thay đổi vì chiến thuật hăm dọa của người Palestin, bà Greenbaum bình luận.

Bà cho rằng những gì Hoa Kỳ sẽ làm là cố gắng thuyết phục người Palestin trở lại bàn đàm phán hòa bình. 

Triệu Hằng