Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ trở lại, bãi bỏ lệnh cấm 7 tháng trước đó, nhưng kèm theo điều kiện phải “kiểm tra nghiêm ngặt”, trang USA Today đưa tin.

Sắc lệnh mới cho phép cơ quan quản lý người nhập cư khởi động lại Chương trình Tiếp nhận Người tị nạn, nhưng với “các biện pháp đặc biệt” nhằm sàng lọc những người tị nạn có nguy cơ trở thành “mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh và phúc lợi của Mỹ”.

Các biện pháp này bao gồm việc phỏng vấn kỹ lưỡng các gia đình xin tị nạn và kiểm tra thông tin sinh trắc để đối chiếu với các danh sách theo dõi và cơ sở dữ liệu liên bang.

Người tị nạn vào Mỹ phải qua sàng lọc khắt khe. (Ảnh: USA Today)

Động thái này diễn ra khi lệnh cấm tiếp nhận người tị nạn trước đó theo kế hoạch sẽ hết hạn trong ngày 24/10. Sắc lệnh cũ của Tổng thống Trump ban đầu có thời hạn 120 ngày, nhưng sau đó được gia hạn vào tháng 6.

Sắc lệnh mới không ảnh hưởng đến các khía cạnh khác trong lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump, trong đó có phần cấm người nhập cư và người tị nạn từ một số quốc gia có phần đông là người Hồi giáo vào Mỹ.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Elaine Duke cho rằng các biện pháp sàng lọc mới sẽ “tạo cơ hội cho nước Mỹ chào đón những người cần thiết” đến nước này, trong khi đảm bảo an toàn hơn cho quốc gia.

Hạo Nhân