Theo một khảo sát mới đây, Tổng thống Barack Obama dù giành được sự tín nhiệm cao vào cuối nhiệm kỳ của mình, nhưng đa số người dân lại cảm nhận rằng ông gây chia rẽ nhiều hơn là đoàn kết đất nước.

).push({});