Trong khi người Mỹ đã quen với việc tìm hiểu xem ai sẽ được bầu làm tổng thống trong đêm bầu cử, quá trình bầu cử không thực sự hoàn thành nhanh chóng như vậy, Fox News cho biết.

Người chiến thắng tổng thống thường được công bố vào đêm bầu cử vì các tổ chức tin tức như Fox News hoặc The Associated Press có đủ thông tin để dự đoán chính xác người chiến thắng.

Tuy nhiên, mỗi bang sẽ tiếp tục kiểm phiếu phổ thông và chứng nhận kết quả trong những ngày và thậm chí vài tuần sau Ngày Bầu cử. Các tiểu bang có thời hạn khác nhau về thời điểm họ họp để chứng nhận kết quả.

Hạn chót của Delaware là hai ngày sau Ngày bầu cử, trong khi New York và California sẽ chứng nhận kết quả sau hơn một tháng vào ngày 7 và 11 tháng 12.

Sau khi các tiểu bang xác nhận kết quả của họ, các đại cử tri của Đại cử tri đoàn sẽ triệu tập vào ngày 14 tháng 12 ở các bang tương ứng của họ để bỏ một lá phiếu cho tổng thống và một cho phó tổng thống.

Những kết quả đó sau đó được chuyển đến Điện Capitol (Nghị viện Hoa Kỳ), nơi vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Thượng viện và Hạ viện sẽ họp trong một phiên họp chung tại Hạ viện để kiểm phiếu đại cử tri.

Khi phiếu bầu đã được kiểm và một ứng viên nhận được đa số 270 phiếu đại cử tri trở lên, phó tổng thống, người chủ trì với tư cách là chủ tịch Thượng viện, sẽ công bố kết quả.

Những kết quả đó “sẽ được coi là một tuyên bố đầy đủ về những người được bầu làm tổng thống và phó tổng thống.”

Với kết quả chính thức, người chiến thắng sẽ nhậm chức vào ngày 21 tháng 1 năm 2021.