Ngày 17/8, một tòa án liên bang Mỹ đã thông qua kế hoạch đoàn tụ hàng trăm gia đình người Mexico hiện bị chia tách khi vượt biên trái phép vào lãnh thổ nước này.
 

Theo Reuters, kế hoạch trên của chính phủ Mỹ đánh dấu giai đoạn thứ 2 của những nỗ lực liên bang nhằm đoàn tụ hơn 2.500 trẻ em từ 5-17 tuổi với cha mẹ. Những gia đình này bị chia tách do vượt biên trái phép vào lãnh thổ Mỹ từ Mexico.

“Kế hoạch đề xuất được tòa án tán thành nhiệt liệt”, Thẩm phán quận San Diego Dana Sabraw phát biểu.

Theo số liệu tính tới ngày 16/8, 541 trẻ em hiện bị chia tách khỏi cha mẹ, được chăm sóc tại Văn phòng Tái định cư Người tị nạn. Chính quyền liên bang đang chăm sóc khoảng 24 em khác dưới 5 tuổi . Hơn 2.000 trẻ em đã đoàn tụ với cha mẹ.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tìm cách liên lạc với các phụ huynh hiện ở ngoài lãnh thổ nước này, đánh giá khả năng làm tròn bổn phận cha mẹ của họ cũng như xem xét ước muốn nhận lại con của những người này.

Chính phủ Mỹ cũng sẽ hỗ trợ quá trình đi lại để giúp các gia đình đoàn tụ và xem xét quyền xin tị nạn chính trị của họ trong tương lai.

Ngày 16/8, chính phủ Mỹ tạm dừng vô thời hạn việc trục xuất các gia đình nhập cư trái phép, bao gồm các gia đình đã được đoàn tụ.

Thu Hương