Tòa án Phúc thẩm hôm 10/12 đưa ra phán quyết rằng, luật cấm che mặt không được công nhận cho đến phiên điều trần kháng cáo của chính quyền đặc khu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9-10/1/2020, theo Hong Kong Free Press (HKFP).

Quyền chánh án Tòa án Tối cao Hồng Kông Jeremy Poon và phó chủ tịch Tòa Phúc thẩm Johnson Lam cho biết, chính quyền đặc khu không chứng minh được sự cần thiết của việc đình chỉ phán quyết của tòa, nên đơn kháng cáo bị từ chối. Tuy nhiên, hai thẩm phán nói rằng quyết định của tòa “không nên bị coi là sự khích lệ hay dung thứ cho bất kỳ ai che mặt” trong các tình huống bị cấm theo luật. Những người tiếp tục che mặt vẫn có nguy cơ bị quy là vi phạm luật pháp nếu chính quyền Hồng Kông sau này kháng cáo thành công. 

Trước đó, hôm 4/10, Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ban bố luật cấm che mặt, dựa trên Luật Khẩn cấp thời thuộc địa, có hiệu lực ngay lập tức từ 5/10.

Sau đó, vào ngày 18/11, Tòa án Tối cao Hồng Kông ra phán quyết đảo ngược lệnh cấm của chính phủ, viện dẫn chính phủ ra luật cấm che mặt dựa trên Luật Khẩn cấp là không phù hợp với Luật Cơ bản và vi phạm Hiến pháp.

Hôm 22/11, Tòa án Tối cao Hồng Kông thông báo họ sẽ hoãn thi hành phán quyết Lệnh cấm che mặt là vi hiến’ trong 7 ngày, trong khi chính quyền Hồng Kông nộp đơn kháng cáo.

Sau phán quyết hôm 10/12 của các thẩm phán, Tòa Phúc thẩm Hồng Kông sẽ dành hai ngày, 9-10/1/2020, để xem xét đơn kháng cáo của chính quyền.