Trong chương trình Life, Liberty & Levin của Fox News, thượng nghị sĩ (TNS) Cộng hòa Josh Hawley đã bày tỏ lo ngại về việc Đảng Dân chủ cổ vũ các công ty công nghệ và tập đoàn lớn sử dụng “quyền lực tập trung” để áp đặt quan điểm của họ lên công chúng Mỹ.

Ông Hawley nói với người dẫn chương trình Mark Levin: “Những gì chúng ta [hiện] có là sự tập trung quyền lực chưa từng thấy của những công ty độc quyền hoạt động liên minh với cánh tả. Tôi gọi họ là những nhà tư bản khôn ngoan… Họ chỉ quan tâm đến chủ nghĩa tư bản trong phạm vi họ có thể kiểm soát và sử dụng nó để áp đặt quan điểm của họ lên công chúng Mỹ. Bạn biết đấy, Tổ phụ Lập quốc của Hoa Kỳ chống lại độc quyền. Họ thực sự ghét độc quyền. Họ rất cảnh giác với độc quyền, và đúng như vậy vì khi bạn tập trung quyền lực vào tay một vài người, điều tồi tệ luôn xảy ra. Và đó là những gì đang xảy ra bây giờ.”

“Giờ ta có những công ty công nghệ lớn kiểm soát ngôn luận ‘một cách hữu hiệu’ ngày càng chặt. Họ muốn đánh bại những người bảo thủ, họ muốn đánh bại những người theo chủ nghĩa tự do, họ muốn hạ gục những đối thủ như Parler, họ ra lệnh cho bạn về những gì bạn có thể và không thể nói. Và không chỉ các công ty công nghệ. Điều này cũng [áp dụng với] các công ty độc quyền trong các lĩnh vực khác.”

TNS tiếp tục nói rằng đây là điều chưa từng thấy ở Mỹ trước đây.

“Chúng ta đang đối phó với đảng phái [Đảng Dân chủ] yêu thích ý tưởng về quyền lực tập trung, yêu thích ý tưởng quyền lực được tập hợp vào tay một số người. Họ là đảng của những người quyền lực. Ý tôi là, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là đảng của những tập đoàn độc quyền lớn nhất, đó là đảng của những công ty công nghệ lớn, tất nhiên đó là đảng của Hollywood – và [điều này] đã diễn ra trong nhiều năm,”.

Ông Hawley nói thêm: “Đảng Dân chủ, họ yêu thích những gì [Big] tech đang làm. “Khi… [Big] tech tiêu diệt Parler, tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh, bạn nói về vi phạm chống độc quyền, Đảng Dân chủ đã cổ vũ họ. Họ nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Khi [Big] tech ở đó kiểm duyệt những người bảo thủ, đá những người bảo thủ khỏi nền tảng, họ nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Họ muốn Big tech làm nhiều hơn nữa. Về cơ bản, những gì họ muốn làm là sử dụng các tập đoàn này như bàn tay của chính phủ”.

Từ Khóa: