Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina báo cáo rằng, phía Nga đang chuẩn bị huy động hàng loạt sinh viên toàn thời gian.

Báo cáo nói rằng, “Ở Nga, các biện pháp đang được thực hiện để bảo đảm cho đợt huy động kế tiếp. Hiện tại, họ đang tìm kiếm các cơ hội để bảo đảm huy động lực lượng lớn sinh viên từ các cơ sở giáo dục đại học. Vì thế, cái gọi là “trạm cảnh báo” đang được tạo ra cho mục đích này, sẽ cung cấp hỗ trợ cho các ủy viên quân sự trong việc phục vụ lệnh triệu tập cho các sinh viên toàn thời gian”.

Tình báo Ukraina chỉ ra, theo tình báo quân sự Ukraina, ban quản lý của Đại học Sư phạm Novosibirsk, Đại học Bách khoa Tomsk và Đại học Sư phạm Tomsk đã ban hành, các văn bản yêu cầu các bộ phận cấu trúc của các tổ chức phân bổ một số lượng sinh viên và viên chức nhất định làm việc tại các “trạm cảnh báo”. Đồng thời, tại Đại học Bách khoa Tomsk, công việc được đưa vào khu vực này không cần có sự đồng ý hoặc thông báo trước cho các sinh viên và viên chức. 

Đại diện của quản lý cấp cao hơn của các cơ sở giáo dục được bổ nhiệm để quản lý các trạm cảnh báo này.

Các nguồn tin tình báo lưu ý rằng không cần thêm cơ sở pháp lý nào cho làn sóng huy động tiếp theo ở Nga, vì “việc huy động cục bộ” vào tháng 9 năm 2022 chưa được chính thức công bố.