Chính quyền Tổng thống Trump đã thu hồi chỉ thị liên bang được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Obama, trong đó cho phép sinh viên trường công lập sử dụng nhà vệ sinh và các cơ sở khác theo giới tính mà họ tự xác định cho bản thân.

Chính quyền Obama đưa ra quyết định này vào tháng 5 năm 2016 dựa trên việc quyết định rằng Điều khoản IX (luật liên bang về việc cấm kỳ thị giới trong giáo dục và các hoạt động khác) cũng áp dụng với việc xác định giới tính.

Tuy nhiên, văn phòng Tổng Luật sư đã gửi một văn bản tới Tòa án Tối cao, cho rằng chỉ thị này đã không “trải qua quy trình công cộng chính thức” và không giải thích nó phù hợp với Điều khoản IX như thế nào.

Thẩm phán Liên bang đã đình chỉ hướng dẫn này, tuy nhiên chính quyền Trump đã hành động và thu hồi chỉ thị của chính quyền Obama, Reuters cho biết.

Hôm 22/2, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đã gửi một lá thư tới các trường học trên toàn quốc thông báo rằng chỉ thị trước đây đã gây ra sự nhầm lẫn và các vụ kiện về cách thức áp dụng.

Theo Fox News, Đảng Cộng hòa lập cho rằng chỉ thị này là một ví dụ về sự lừa dối của chính phủ liên bang và sự can thiệp của chính quyền Obama vào các vấn đề địa phương.

Các nhà hoạt động bảo thủ ca ngợi quyết định thu hồi mà Tổng thống Trump đưa ra, nói rằng điều này bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, theo BBC.

“Con gái của chúng ta không bao giờ nên bị ép phải chia sẻ không gian riêng tư, thân mật với các bạn học nam, dù những anh bạn trẻ đó đang phải vật lộn với những vấn đề này”, Vicki Wilson, một thành viên của hội Học sinh và Phụ huynh vì Quyền riêng tư cho biết.

Mai Lan

Xem thêm:

 

Từ Khóa: