Chính quyền Trung Quốc đã đưa sách giáo khoa mới vào nhiều trường tiểu học và trung học với nhiều nội dung tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chủ nghĩa Mao, nhưng loại bỏ văn hóa phương tây và kích động tình cảm chống Mỹ, theo Bitter Winter.

Kể từ năm học 2019-2020, nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng tài liệu giảng dạy mới do Bộ Giáo dục chuẩn bị.

Học sinh đầu cấp ở các trường trung học cơ sở ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và các tỉnh Sơn Đông, Hải Nam, Liêu Ninh đã áp dụng bộ sách giáo khoa mới cho môn ngôn ngữ, lịch sử và chính trị Trung Quốc. Bộ Giáo dục thông báo rằng những bộ sách giáo khoa mới này sẽ đến với tất cả các trường trung học cơ sở trên cả nước vào năm 2022.

Theo Cục trưởng Cục Sách giáo khoa của Bộ Giáo dục, “sách giáo khoa bao gồm các tác phẩm phản ánh truyền thống cách mạng và tinh thần cách mạng, […] nêu bật giá trị chỉ đạo của các bài viết lý luận cách mạng và truyền cảm hứng cho học sinh tình yêu ĐCSTQ và quê hương đất nước”.

Sách giáo khoa tiếng Trung cho học sinh trung học cũng bao gồm nhiều bài viết của Mao Trạch Đông, ví dụ như bài “Cải cách việc học của chúng ta”, trước tác “nổi tiếng” của ông từ năm 1941, với nội dung kêu gọi tăng cương giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin.

Khi giới thiệu sách giáo khoa mới, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng chủ nghĩa Mao “đang trở lại rầm rộ” trong các trường học. Theo một bài báo, Chủ nghĩa Mao được kỳ vọng sẽ giúp học sinh “hiểu được những việc làm của Mao Chủ tịch và các nhà lãnh đạo cách mạng khác, đánh giá cao những chiến công hiển hách của các liệt sĩ cách mạng”, “củng cố lý tưởng và niềm tin của học sinh và nuôi dưỡng lòng yêu nước”.

Bài báo cho rằng, sau khi được tiếp xúc với nền giáo dục đỏ và Tư tưởng Mao Trạch Đông, thế giới quan của những người trẻ tuổi “sẽ trải qua một sự thay đổi lớn và tư tưởng xã hội chủ nghĩa sẽ trỗi dậy trở lại”.

Bài báo nói rằng việc sửa đổi sách giáo khoa “thể hiện một bước quan trọng khác trong công cuộc phục hưng đất nước vĩ đại của chúng ta” là không thể ngăn cản được “dưới sự dẫn đường của Tư tưởng Mao Trạch Đông”. Và Chủ nghĩa Mao cũng nên trở thành “vũ khí thần kỳ để đánh bại kẻ thù” như Hoa Kỳ.

Một giáo viên trung học ở tỉnh Chiết Giang nói với Bitter Winter rằng sách giáo khoa cho lớp đầu cấp ở các trường trung học đã được cập nhật trên toàn tỉnh. Sau khi thay đổi, nhiều tài liệu tham khảo về lịch sử và văn hóa phương Tây đã bị loại bỏ. Trong sách giáo khoa Tiếng Anh Vòng quanh Thế giới, một đoạn văn về nhật ký của Ann Frank đã được thay thế bằng một câu chuyện về những suy nghĩ của sinh viên Trung Quốc Han Jing trong ngày đầu tiên đến trường.

“Tài liệu trước đó đã giúp học sinh tìm hiểu về Chiến tranh thế giới thứ hai, nạn diệt chủng và chủ nghĩa Quốc xã”, giáo viên này nói. “Nhưng ĐCSTQ [lại] không muốn học sinh biết điều này”.

Một nội dung nói về sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Anh và ảnh hưởng của nó ở Trung Quốc đã được thay thế bằng hai câu chuyện: Đội quân đất nung được chôn cùng hoàng đế Tần Thủy Hoàng (259-210 TCN) và Peru, đối tác thương mại lớn nhất của họ là Trung Quốc. Một câu chuyện mới khác trong sách giáo khoa trình bày những thành tựu của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu và sự phổ biến của văn hóa Trung Quốc.

“Với các tài liệu trước, học sinh có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau và hiểu được quá trình phát triển của Anh ngữ”, giáo viên này nói thêm. “Những tài liệu mới [toàn] hát ca ngợi chính phủ. Họ có mục đích truyền bá cho học sinh và khiến họ ủng hộ và yêu mến Đảng Cộng sản [Trung Quốc]”.