Reuters đưa tin, hôm thứ Sáu (6/8) chính quyền Hungary đã ra lệnh cho các cửa hàng bán sách tuân thủ các hạn chế về việc bán sách với nội dung về đồng tính (LGBT) dành cho trẻ em.

Nghị định cũng bao gồm việc hạn chế bán các cuốn sách được coi là thúc đẩy thay đổi giới tính và có nội dung mô tả “rõ ràng” về tình dục. Nghị định yêu cầu các cửa hàng bán riêng và cấm tất cả hành vi bán những loại sách này trong phạm vi 200 mét tính từ trường học hoặc nhà thờ. 

Đây là sắc lệnh đầu tiên sau khi vào cuối tháng 6/2021, chính phủ Hungary thông qua một bộ luật theo đó cấm các nội dung liên quan đến vấn đề đồng tính hay chuyển giới trong các chương trình giáo dục trẻ em. Chính phủ Hungary bảo vệ luật này và cho rằng luật này sẽ bảo vệ trẻ em cũng như các giá trị truyền thống trong gia đình công giáo tại châu Âu.

Vào tháng 7, Hungary đã phạt một nhà phân phối về một cuốn sách dành cho trẻ em về “gia đình đồng giới” theo luật cấm các hành vi buôn bán không công bằng. 

Từ Khóa: