Các giá trị dân chủ cốt lõi của “Mô hình Đài Loan” trái ngược hoàn toàn với các hành vi đàn áp mà Bắc Kinh sử dụng ở Trung Quốc, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) Brent Christensen nói, theo Taiwan News.

Đại sứ Mỹ trên thực tế tại Đài Loan đưa ra những nhận xét này tại cuộc họp thường niên của Phòng Thương mại Đài Loan Thế giới (WTCC) hôm thứ Ba (29/9).

Trong một bài phát biểu tập trung vào các giá trị được chia sẻ bởi Đài Loan và Hoa Kỳ, đại diện hàng đầu của Washington tại quốc đảo đã nhấn mạnh rằng năm 2020 đã chứng kiến những giá trị đó như thế nào khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra.

Ông Christensen cho rằng việc Đài Loan thành công trong việc kiểm soát đại dịch viêm phổi Vũ Hán không chỉ nằm ở việc biết cách vận dụng các thành tựu khoa học và y tế mà còn bởi họ được thúc đẩy từ “các giá trị dân chủ – minh bạch, tự do báo chí và internet, pháp quyền, và sự liên lạc chặt chẽ giữa chính phủ và những người thừa hành – hoàn toàn trái ngược với các cách đàn áp được áp dụng bởi mô hình độc tài bên kia eo biển”.

Giám đốc AIT cũng nhấn mạnh những tiến bộ mà Đài Loan đạt được đối với các giá trị kinh tế được chia sẻ, bao gồm hợp tác công nghệ cao dựa trên thị trường tự do, tinh thần kinh doanh và tự do sáng tạo.

Ông Christensen đánh giá rằng đại dịch Viêm phổi Vũ Hán đã thể hiện “tinh thần hào phóng [vì] quốc tế” của Đài Loan, chứng tỏ rằng Đài Loan “sẵn sàng hỗ trợ các nước trên thế giới vào thời điểm họ cần sự giúp đỡ nhất”.