Một dân biểu Cộng hòa đã đề xuất dự luật tại Hạ viện tiểu bang Nam Dakota nhằm trao quyền cho tổng chưởng lý tiểu bang xem xét và vô hiệu hóa các lệnh hành pháp bị coi là vi hiến từ Tổng thống Joe Biden, theo Daily Wire.

Gần đây, dân biểu Cộng hòa Aaron Aylward đã giới thiệu dự luật HB 1194, nhằm “ủy quyền xem xét các lệnh hành pháp nhất định do Tổng thống Hoa Kỳ [Joe Biden] ban hành”.

Dự luật đề xuất quá trình xem xét bao gồm: Bước đầu, lệnh hành pháp của ông Biden được Hội đồng Điều hành của Ban Nghiên cứu Lập pháp xem xét, sau đó Hội đồng này sẽ gửi thư giới thiệu đến tổng chưởng lý và thống đốc bang Nam Dakota. Sau khi nhận được thư giới thiệu, tổng chưởng lý có thể xem xét lệnh hành pháp để xin miễn trừ áp dụng lệnh này tại tiểu bang hoặc tuyên bố sắc lệnh là vi hiến.

Dự luật HB 1194 cũng sẽ cho phép tổng chưởng lý chặn việc thi hành các lệnh hành pháp bị coi là vi hiến nếu sắc lệnh liên quan tới:

  • Đại dịch hoặc tình trạng khẩn cấp khác về sức khỏe cộng đồng
  • Quy chế tài nguyên thiên nhiên
  • Quy chế của ngành nông nghiệp
  • Quy chế sử dụng đất
  • Quy chế của khu vực tài chính thông qua việc áp đặt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội hoặc quản trị
  • Quy định về quyền hiến pháp được giữ và mang vũ khí

Dân biểu Aylward nói: “Đây không chỉ là vấn đề của Tổng thống Biden mà còn là vấn đề tổng thể về hành pháp mà chúng ta đã đối mặt trong thời gian dài. Quốc hội Hoa Kỳ đã thoái thác nhiệm vụ của họ từ lâu trong các lĩnh vực khác nhau. Dự luật này chỉ đơn giản là thiết lập một quy trình để vô hiệu hóa các hành vi vi hiến. Khi nhìn vào Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống chỉ có các quyền hạn được quy định trong Điều II,”.

Nếu dự luật được thông qua, ông Aylward nói “nó sẽ trao lại cho tiểu bang Nam Dakota nhiều quyền lực. Theo điều khoản tối cao của Hiến pháp Hoa Kỳ, quyền hạn của chính phủ liên bang cần phải phù hợp với những gì được nêu trong tài liệu ‘Điều gì được thực hiện để theo đuổi điều trên.'”

Xem thêm:

Từ Khóa: