Gần đây nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành “Đề cương thực hiện Pháp trị 2021 – 2025”, yêu cầu tất cả các địa phương, sở ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Do ông Tập Cận Bình là tác giả của tư tưởng “pháp trị” mà đề cương này đề cập, vì vậy truyền thông Mỹ cho rằng điều này gián tiếp tiết lộ ông Tập sẽ tiếp tục làm lãnh đạo Trung Quốc trong nhiệm kỳ tới.

Đề cương được Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện ban hành ngày 11/8, nhấn mạnh kiên quyết tuân thủ lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nhà nước pháp trị, qua đó yêu cầu quán triệt thực hiện tư tưởng pháp trị xuất phát từ lãnh đạo Tập Cận Bình.

Đài Á châu Tự Do (RFA) hôm 12/8  cho rằng những dấu hiệu mới cho thấy các quan chức cấp cao của Trung Nam Hải đã kết thúc cuộc họp ở Hội nghị Bắc Đới Hà. Một học giả giấu tên cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng “Đề cương nhà nước pháp trị 2021 – 2025” này không có gì mới”.

Vị này nói: “Từ đầu đến cuối, người ta không thấy bất kỳ ý tưởng mới nào, rất khó để giải thích ý nghĩa cụ thể [mới nào] của những khái niệm như “chính phủ pháp trị” và “nhà nước pháp trị”; ví dụ như nhiều vấn đề mơ hồ về Chính phủ thúc đẩy công bằng như thế nào, làm sao để thúc đẩy nhiều phúc lợi hơn, mối quan hệ của chính phủ với thị trường tự do. Ngoài ra còn nhiều chuyện chưa nhắc đến như như cải cách xã hội trong tương lai, vấn đề quan hệ giữa ĐCSTQ và bộ máy hành chính…”.

Tuy nhiên, theo Vision Times, đề cương mới này là một tài liệu mang tính kế thừa của hệ thống ĐCSTQ. Sau cuộc họp của quan chức Trung Nam Hải tại Bắc Đới Hà, bất kỳ tài liệu nào do Trung Nam Hải đưa ra đều có thể được coi là chính sách có thể thực hiện sau Đại hội 20 ĐCSTQ. 

Một học giả ẩn danh cho biết Đề cương về cái gọi là Chính phủ pháp trị này thực chất chỉ giới hạn trong những chuyện hệ thống hành chính, đó là vấn đề của một chính phủ hành chính khép kín và không liên quan đến việc hoạch định chính sách. Do đó, học giả này cho rằng Đề cương pháp trị 2021 – 2025 này đặt ra định hướng cho cơ quan hành chính Trung Quốc sau Đại hội 20 ĐCSTQ, nó cũng có thể gián tiếp chỉ ra rằng Tập Cận Bình sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ.