Tiểu bang New South Wales của Úc đang sẵn sàng cho thuê dài hạn các đồn điền gỗ mềm nhằm gây quỹ 1 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng. Các khu rừng nhà nước này dự kiến ​​sẽ là một trong những tài sản được tư nhân hóa đầu tiên trong năm 2020.

Theo The Guardian, chính phủ tiểu bang New South Wales coi việc tư nhân hóa các khu rừng của tiểu bang vào năm 2020 bằng cách bán và cho thuê mới là biện pháp để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của mình. Một phần của lưới điện Ausgrid, một phần của dự án đường WestConnex và một số tài sản của Tập đoàn Sydney Water cũng nằm trong tầm ngắm của chính phủ.

Hợp đồng thuê dài hạn 230.000 ha rừng trồng gỗ mềm của Tổng công ty lâm nghiệp dự kiến ​​sẽ là một trong những tài sản đầu tiên được tư nhân hóa trong năm 2020. Hợp đồng cho thuê, dự kiến sẽ thu được 1 tỷ USD, có khả năng sẽ được công bố vào đầu năm 2020 và có nội dung liên quan đến việc thuê đất dài hạn và quyền trồng gỗ, thay vì bán đất. 

Trước đó, vào năm 1998, tiểu bang Victoria đã bán các đồn điền gỗ mềm của mình, trong khi tiểu bang Queensland thu được 603 triệu USD khi bán đồn điền lâm nghiệp Queensland vào năm 2010. Và hiện nay, tiểu bang New South Wales là tiểu bang có lượng gỗ lớn nhất thuộc sở hữu của chính phủ.

Phát ngôn viên của Đảng Lao động về tài nguyên thiên nhiên, Paul Scully, cho biết Đảng Lao động Úc vẫn phản đối việc bán các đồn điền gỗ mềm của tiểu bang. Ông cảnh báo rằng tư nhân hóa sẽ dẫn đến mất việc làm đáng kể trong khu vực và mất các tài sản quan trọng như vườn ươm tại Blowering cũng như mất đi kỹ năng chữa cháy. 

James Tremain thuộc Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên đã cảnh báo về các tác động tiêu cực đến môi trường từ tư nhân hóa.

“Tư nhân hóa rất có thể sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ hơn cho môi trường rừng bởi vì một công ty tư nhân sẽ luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách khai thác triệt để tài nguyên”, Tremain cho biết.

“Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) của tiểu bang New South Wales đã thất bại trong việc khiến Tập đoàn lâm nghiệp, một doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, tuân thủ luật môi trường. Hy vọng gì sẽ làm cho một công ty tư nhân tuân thủ pháp luật?”, Tremain nói.