Thứ 4 vừa qua, đoàn xiếc Golden Circus Festival được mời đến biểu diễn ở Tòa thánh Vatican. Có 3 tiết mục ngắn khiến Giáo Hoàng Francis ngạc nhiên.

Xem: Các tiết mục xiếc biểu diễn cho Giáo Hoàng

Dương Minh

Xem thêm: