Lực lượng không quân Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành bảy cuộc không kích vào các vị trí của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria và Iraq.

Sáu cuộc không kích được tiến hành vào thành phố Coban ở Syria, một cuộc không kích còn lại diễn ra ở thành phố Mosul của Iraq.

Liên minh quốc tế chống Nhà nước hồi giáo thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của các nhóm chiến binh Hồi giáo. Vào ngày 29 tháng 12 đã tiến hành 18 cuộc không kích, còn ngày 31 tháng 12, không quân Liên minh đã tiến hành 29 cuộc tấn công vào các vị trí của “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria và Iraq.

Theo Epochtimes.ru