Một năm trước, một cơ sở kinh doanh ở Thụy Điển đã thực hiện chế độ làm việc ngày sáu giờ. Đến nay, kết quả từ cuộc thử nghiệm cho thấy người lao động làm việc hiệu quả cao hơn và hạnh phúc hơn so với chế độ ngày 8 giờ truyền thống. 

68 y tá đã tham gia cuộc thử nghiệm làm việc sáu giờ một ngày tại Viện dưỡng lão ở Gothenburg, Thụy Điển trong một năm qua.

Dự án cho thấy rằng các y tá đã cảm thấy hạnh phúc hơn 20%, giảm nửa số thời gian nghỉ ốm và có nhiều năng lượng hơn trong công việc và trong thời gian rỗi của họ. Những ngày làm việc ngắn hơn cho phép các y tá thực hiện nhiều hơn 64% số hoạt động với người cao tuổi.

Bengt Lorentzon, một nhà nghiên cứu của dự án, nói với tờ Bloomberg rằng những y tá này đã giảm đi 2,8 lần khả năng xin  nghỉ phép trong khoảng thời gian hai tuần.

“Nếu các y tá đang làm việc nhiều hơn và khỏe mạnh hơn, điều này nghĩa là sự liên tục hiện diện tại nơi làm việc đã tăng lên”, Lorentzon nói. “Điều này có nghĩa là chất lượng chăm sóc sẽ cao hơn”.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy rằng các y tá đã làm việc hiệu quả hơn trong nhóm thực nghiệm làm việc 6 giờ trên ngày.

Những lo ngại về sự giảm năng suất là một rào cản lớn đối với sự chấp nhận của cộng đồng quốc tế về ngày làm việc ngắn.

“Ngày làm việc sáu giờ đã không được chấp nhận ở nhiều nước do các tổ chức lo lắng năng suất của họ sẽ giảm sút”, Pramila Rao, một giáo sư về quản trị nguồn nhân lực tại Đại học Marymount nói với tờ Bloomberg.

Mỹ có thể không muốn ngày làm việc sáu giờ. “Mô hình của Thụy Điển sẽ không dễ dàng được chấp nhận tại Hoa Kỳ, vì chúng ta là một quốc gia nghiện công việc”, giáo sư Rao nói.

Giuliana Manca, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Minh Đạo dịch