Thượng viện Pháp, đã nhất trí thông qua nghị quyết công nhận Chính phủ Thống nhất Quốc gia (phe phản đối chính quyền quân sự Myanmar) là chính phủ chính thức của Myanmar, theo Scoop.

Tổng thư ký Tổng liên đoàn Lao động Quốc tế (ITUC) Sharan Burrow nói: “Thượng viện Pháp đã làm rất tốt vì đã thiết lập tiền lệ này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ noi theo ví dụ này và không chậm trễ trong việc công nhận Chính phủ Thống nhất Quốc gia là chính phủ chính thức và hợp pháp của Myanmar”. 

Bà Sharan nói thêm rằng, chính quyền quân sự của Myanmar đã không được các tổ chức như Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội nghị Lao động Quốc tế, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. 

Bà nhấn mạnh “Đã đến lúc chế độ [quân sự Myanmar] trả lại quyền lực cho các nhà lãnh đạo hợp pháp, được [dân] bầu và khôi phục nền dân chủ ở Myanmar.”

Trước đó, vào tháng 4/2021, phe phản đối chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố thành lập “chính phủ thống nhất quốc gia”. 

Theo thông cáo phát trên Đài PTV, “chính phủ thống nhất quốc gia” gồm những nghị sĩ của chính phủ dân sự trước đảo chính, thành viên các nhóm thiểu số và những nhân vật trong phong trào biểu tình phản đối chính quyền quân sự.