Vào tháng Tư, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James P. Mcgovern Hoa Kỳ đề xuất “Dự luật Đối đẳng Du lịch Tây Tạng”, nhằm chống lại việc Trung Quốc hạn chế người nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ nhập cảnh vào Tây Tạng, theo BL Daily

Hiện tại, dự luật cần được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua, sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sẽ chính thức trở thành luật.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo sẽ hỗ trợ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua “Dự luật Đối đẳng Du lịch Tây Tạng”, một khi dự luật trở thành luật, các biện pháp sẽ được áp dụng.

Dự luật yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho phép các nhà báo, nhà ngoại giao và khách du lịch Hoa Kỳ đến Tây Tạng mà không bị hạn chế.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phải đệ trình báo cáo lên Nghị viện mỗi năm để làm bằng chứng về việc các quan chức Trung Quốc có liên quan đến chính sách hạn chế ở Tây Tạng, và các quan chức này sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Các nhà phân tích nói Hoa Kỳ sẽ thực thi “Dự luật Đối đẳng Du lịch Tây Tạng” sau khi “thỏa thuận ngừng bắn” 90 ngày với Trung Quốc kết thúc.

Đại Nhân